پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2807
بیشترین: 
2932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2855
زمان: 
5/24 21:20
قیمت درهم امارات امروز 24 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 2855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":2889},{"date":"1397/05/24 10:50","price":2892},{"date":"1397/05/24 11:00","price":2889},{"date":"1397/05/24 11:10","price":2887},{"date":"1397/05/24 11:20","price":2888},{"date":"1397/05/24 11:30","price":2889},{"date":"1397/05/24 11:50","price":2851},{"date":"1397/05/24 12:00","price":2868},{"date":"1397/05/24 12:10","price":2891},{"date":"1397/05/24 12:20","price":2884},{"date":"1397/05/24 12:30","price":2859},{"date":"1397/05/24 12:50","price":2868},{"date":"1397/05/24 13:00","price":2855},{"date":"1397/05/24 13:10","price":2868},{"date":"1397/05/24 13:20","price":2872},{"date":"1397/05/24 13:30","price":2900},{"date":"1397/05/24 13:50","price":2863},{"date":"1397/05/24 14:00","price":2847},{"date":"1397/05/24 14:10","price":2868},{"date":"1397/05/24 14:20","price":2857},{"date":"1397/05/24 14:30","price":2874},{"date":"1397/05/24 14:50","price":2865},{"date":"1397/05/24 15:00","price":2880},{"date":"1397/05/24 15:10","price":2914},{"date":"1397/05/24 15:20","price":2897},{"date":"1397/05/24 15:30","price":2909},{"date":"1397/05/24 15:50","price":2911},{"date":"1397/05/24 16:00","price":2932},{"date":"1397/05/24 16:10","price":2916},{"date":"1397/05/24 16:20","price":2920},{"date":"1397/05/24 16:30","price":2909},{"date":"1397/05/24 16:50","price":2904},{"date":"1397/05/24 17:10","price":2901},{"date":"1397/05/24 17:20","price":2903},{"date":"1397/05/24 17:30","price":2913},{"date":"1397/05/24 17:50","price":2909},{"date":"1397/05/24 18:00","price":2880},{"date":"1397/05/24 18:10","price":2886},{"date":"1397/05/24 18:20","price":2895},{"date":"1397/05/24 18:30","price":2901},{"date":"1397/05/24 18:50","price":2898},{"date":"1397/05/24 19:00","price":2894},{"date":"1397/05/24 19:10","price":2876},{"date":"1397/05/24 19:20","price":2867},{"date":"1397/05/24 19:30","price":2875},{"date":"1397/05/24 19:50","price":2807},{"date":"1397/05/24 20:00","price":2827},{"date":"1397/05/24 20:10","price":2835},{"date":"1397/05/24 20:20","price":2839},{"date":"1397/05/24 20:30","price":2836},{"date":"1397/05/24 20:50","price":2864},{"date":"1397/05/24 21:00","price":2861},{"date":"1397/05/24 21:10","price":2872},{"date":"1397/05/24 21:20","price":2855}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398