پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13073
بیشترین: 
13706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13322
زمان: 
5/24 21:20
قیمت پوند امروز 24 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 24 مرداد 1397 , 13322 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":13482},{"date":"1397/05/24 10:30","price":13486},{"date":"1397/05/24 10:50","price":13493},{"date":"1397/05/24 11:00","price":13492},{"date":"1397/05/24 11:10","price":13484},{"date":"1397/05/24 11:20","price":13495},{"date":"1397/05/24 11:30","price":13493},{"date":"1397/05/24 11:50","price":13321},{"date":"1397/05/24 12:00","price":13402},{"date":"1397/05/24 12:10","price":13513},{"date":"1397/05/24 12:20","price":13477},{"date":"1397/05/24 12:30","price":13374},{"date":"1397/05/24 12:50","price":13393},{"date":"1397/05/24 13:00","price":13325},{"date":"1397/05/24 13:10","price":13400},{"date":"1397/05/24 13:20","price":13415},{"date":"1397/05/24 13:30","price":13536},{"date":"1397/05/24 13:50","price":13367},{"date":"1397/05/24 14:00","price":13275},{"date":"1397/05/24 14:10","price":13394},{"date":"1397/05/24 14:20","price":13344},{"date":"1397/05/24 14:30","price":13429},{"date":"1397/05/24 14:50","price":13389},{"date":"1397/05/24 15:00","price":13451},{"date":"1397/05/24 15:10","price":13706},{"date":"1397/05/24 15:20","price":13511},{"date":"1397/05/24 15:30","price":13581},{"date":"1397/05/24 15:50","price":13590},{"date":"1397/05/24 16:00","price":13684},{"date":"1397/05/24 16:10","price":13602},{"date":"1397/05/24 16:20","price":13626},{"date":"1397/05/24 16:30","price":13568},{"date":"1397/05/24 16:50","price":13554},{"date":"1397/05/24 17:00","price":13545},{"date":"1397/05/24 17:10","price":13537},{"date":"1397/05/24 17:20","price":13539},{"date":"1397/05/24 17:30","price":13589},{"date":"1397/05/24 17:50","price":13549},{"date":"1397/05/24 18:00","price":13410},{"date":"1397/05/24 18:10","price":13445},{"date":"1397/05/24 18:20","price":13482},{"date":"1397/05/24 18:30","price":13501},{"date":"1397/05/24 18:50","price":13495},{"date":"1397/05/24 19:00","price":13475},{"date":"1397/05/24 19:10","price":13404},{"date":"1397/05/24 19:20","price":13362},{"date":"1397/05/24 19:30","price":13390},{"date":"1397/05/24 19:50","price":13073},{"date":"1397/05/24 20:00","price":13187},{"date":"1397/05/24 20:10","price":13214},{"date":"1397/05/24 20:20","price":13231},{"date":"1397/05/24 20:30","price":13218},{"date":"1397/05/24 20:50","price":13351},{"date":"1397/05/24 21:00","price":13342},{"date":"1397/05/24 21:10","price":13397},{"date":"1397/05/24 21:20","price":13322}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398