پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11667
بیشترین: 
12205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11896
زمان: 
5/24 21:20
قیمت یورو امروز 24 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 24 مرداد 1397 , 11896 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":12018},{"date":"1397/05/24 10:30","price":12026},{"date":"1397/05/24 10:50","price":12030},{"date":"1397/05/24 11:00","price":12028},{"date":"1397/05/24 11:10","price":12021},{"date":"1397/05/24 11:20","price":12031},{"date":"1397/05/24 11:30","price":12029},{"date":"1397/05/24 11:50","price":11876},{"date":"1397/05/24 12:00","price":11943},{"date":"1397/05/24 12:10","price":12040},{"date":"1397/05/24 12:20","price":12008},{"date":"1397/05/24 12:30","price":11910},{"date":"1397/05/24 12:50","price":11935},{"date":"1397/05/24 13:00","price":11866},{"date":"1397/05/24 13:10","price":11939},{"date":"1397/05/24 13:20","price":11955},{"date":"1397/05/24 13:30","price":12066},{"date":"1397/05/24 13:50","price":11908},{"date":"1397/05/24 14:00","price":11828},{"date":"1397/05/24 14:10","price":11935},{"date":"1397/05/24 14:20","price":11884},{"date":"1397/05/24 14:30","price":11960},{"date":"1397/05/24 14:50","price":11920},{"date":"1397/05/24 15:00","price":11978},{"date":"1397/05/24 15:10","price":12205},{"date":"1397/05/24 15:20","price":12028},{"date":"1397/05/24 15:30","price":12095},{"date":"1397/05/24 15:50","price":12100},{"date":"1397/05/24 16:00","price":12184},{"date":"1397/05/24 16:10","price":12115},{"date":"1397/05/24 16:20","price":12137},{"date":"1397/05/24 16:30","price":12091},{"date":"1397/05/24 16:50","price":12079},{"date":"1397/05/24 17:00","price":12074},{"date":"1397/05/24 17:10","price":12067},{"date":"1397/05/24 17:20","price":12071},{"date":"1397/05/24 17:30","price":12118},{"date":"1397/05/24 17:50","price":12085},{"date":"1397/05/24 18:00","price":11968},{"date":"1397/05/24 18:10","price":11994},{"date":"1397/05/24 18:20","price":12030},{"date":"1397/05/24 18:30","price":12048},{"date":"1397/05/24 18:50","price":12041},{"date":"1397/05/24 19:00","price":12025},{"date":"1397/05/24 19:10","price":11958},{"date":"1397/05/24 19:20","price":11926},{"date":"1397/05/24 19:30","price":11952},{"date":"1397/05/24 19:50","price":11667},{"date":"1397/05/24 20:00","price":11765},{"date":"1397/05/24 20:10","price":11789},{"date":"1397/05/24 20:20","price":11807},{"date":"1397/05/24 20:30","price":11799},{"date":"1397/05/24 20:50","price":11924},{"date":"1397/05/24 21:00","price":11911},{"date":"1397/05/24 21:10","price":11962},{"date":"1397/05/24 21:20","price":11896}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398