کمترین: 
352.3
بیشترین: 
352.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.3
زمان: 
5/24 09:20
قیمت دینار عراق امروز 24 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 352.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 09:20","price":352.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398