کمترین: 
458.2
بیشترین: 
458.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
458.2
زمان: 
5/24 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 24 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 مرداد 1397 , 458.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 09:20","price":458.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398