کمترین: 
3212.7
بیشترین: 
3212.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3212.7
زمان: 
5/24 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 24 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 مرداد 1397 , 3212.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 09:20","price":3212.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398