کمترین: 
608.6
بیشترین: 
608.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608.6
زمان: 
5/24 09:20
قیمت یوان چین امروز 24 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 608.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 09:20","price":608.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398