کمترین: 
5333.8
بیشترین: 
5333.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5333.8
زمان: 
5/24 09:20
قیمت پوند امروز 24 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 24 مرداد 1397 , 5333.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 09:20","price":5333.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398