پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1250000
بیشترین: 
1292000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1257000
زمان: 
5/24 22:15
قیمت مثقال طلا امروز 24 مرداد 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1257000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 02:10","price":1292000},{"date":"1397/05/24 02:15","price":1282000},{"date":"1397/05/24 11:40","price":1271000},{"date":"1397/05/24 11:50","price":1276000},{"date":"1397/05/24 11:55","price":1277000},{"date":"1397/05/24 12:00","price":1275000},{"date":"1397/05/24 12:05","price":1278000},{"date":"1397/05/24 12:10","price":1279000},{"date":"1397/05/24 12:15","price":1276000},{"date":"1397/05/24 12:25","price":1275000},{"date":"1397/05/24 12:30","price":1277000},{"date":"1397/05/24 12:45","price":1278000},{"date":"1397/05/24 13:00","price":1277000},{"date":"1397/05/24 13:05","price":1274000},{"date":"1397/05/24 13:10","price":1276000},{"date":"1397/05/24 13:20","price":1275000},{"date":"1397/05/24 13:25","price":1273000},{"date":"1397/05/24 13:30","price":1276000},{"date":"1397/05/24 13:40","price":1272000},{"date":"1397/05/24 13:45","price":1270000},{"date":"1397/05/24 13:50","price":1269000},{"date":"1397/05/24 13:55","price":1270000},{"date":"1397/05/24 14:00","price":1269000},{"date":"1397/05/24 14:10","price":1272000},{"date":"1397/05/24 14:15","price":1270000},{"date":"1397/05/24 14:20","price":1268000},{"date":"1397/05/24 14:25","price":1273000},{"date":"1397/05/24 14:30","price":1272000},{"date":"1397/05/24 14:40","price":1271000},{"date":"1397/05/24 14:50","price":1269000},{"date":"1397/05/24 15:00","price":1267000},{"date":"1397/05/24 15:05","price":1265000},{"date":"1397/05/24 15:15","price":1269000},{"date":"1397/05/24 15:30","price":1266000},{"date":"1397/05/24 15:40","price":1267000},{"date":"1397/05/24 15:45","price":1269000},{"date":"1397/05/24 15:55","price":1271000},{"date":"1397/05/24 16:00","price":1268000},{"date":"1397/05/24 16:15","price":1270000},{"date":"1397/05/24 16:20","price":1268000},{"date":"1397/05/24 16:25","price":1270000},{"date":"1397/05/24 16:30","price":1268000},{"date":"1397/05/24 17:00","price":1267000},{"date":"1397/05/24 17:10","price":1270000},{"date":"1397/05/24 17:15","price":1268000},{"date":"1397/05/24 17:40","price":1266000},{"date":"1397/05/24 18:05","price":1268000},{"date":"1397/05/24 18:10","price":1269000},{"date":"1397/05/24 18:20","price":1268000},{"date":"1397/05/24 18:25","price":1267000},{"date":"1397/05/24 18:30","price":1266000},{"date":"1397/05/24 18:40","price":1265000},{"date":"1397/05/24 18:50","price":1267000},{"date":"1397/05/24 19:00","price":1261000},{"date":"1397/05/24 19:05","price":1262000},{"date":"1397/05/24 19:10","price":1265000},{"date":"1397/05/24 19:20","price":1262000},{"date":"1397/05/24 19:30","price":1261000},{"date":"1397/05/24 19:40","price":1257000},{"date":"1397/05/24 19:45","price":1256000},{"date":"1397/05/24 19:50","price":1254000},{"date":"1397/05/24 20:10","price":1253000},{"date":"1397/05/24 20:15","price":1254000},{"date":"1397/05/24 20:20","price":1250000},{"date":"1397/05/24 20:40","price":1252000},{"date":"1397/05/24 20:45","price":1250000},{"date":"1397/05/24 20:50","price":1252000},{"date":"1397/05/24 20:55","price":1253000},{"date":"1397/05/24 21:05","price":1254000},{"date":"1397/05/24 21:10","price":1256000},{"date":"1397/05/24 21:15","price":1254000},{"date":"1397/05/24 21:40","price":1255000},{"date":"1397/05/24 21:45","price":1256000},{"date":"1397/05/24 21:50","price":1257000},{"date":"1397/05/24 22:00","price":1255000},{"date":"1397/05/24 22:15","price":1257000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398