پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
288470
بیشترین: 
297120
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
290080
زمان: 
5/24 22:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 24 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 24 مرداد 1397 , 290080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 02:10","price":297120},{"date":"1397/05/24 02:15","price":295970},{"date":"1397/05/24 11:40","price":293430},{"date":"1397/05/24 11:50","price":294590},{"date":"1397/05/24 11:55","price":294700},{"date":"1397/05/24 12:00","price":294350},{"date":"1397/05/24 12:05","price":294930},{"date":"1397/05/24 12:10","price":295280},{"date":"1397/05/24 12:15","price":294590},{"date":"1397/05/24 12:25","price":294350},{"date":"1397/05/24 12:30","price":294820},{"date":"1397/05/24 12:45","price":294930},{"date":"1397/05/24 13:00","price":294820},{"date":"1397/05/24 13:05","price":294120},{"date":"1397/05/24 13:10","price":294590},{"date":"1397/05/24 13:20","price":294350},{"date":"1397/05/24 13:25","price":293890},{"date":"1397/05/24 13:30","price":294470},{"date":"1397/05/24 13:40","price":293550},{"date":"1397/05/24 13:45","price":293200},{"date":"1397/05/24 13:50","price":292970},{"date":"1397/05/24 13:55","price":293200},{"date":"1397/05/24 14:00","price":292970},{"date":"1397/05/24 14:05","price":292850},{"date":"1397/05/24 14:10","price":293660},{"date":"1397/05/24 14:15","price":293200},{"date":"1397/05/24 14:20","price":292740},{"date":"1397/05/24 14:25","price":293890},{"date":"1397/05/24 14:30","price":293660},{"date":"1397/05/24 14:40","price":293430},{"date":"1397/05/24 14:50","price":292970},{"date":"1397/05/24 15:00","price":292510},{"date":"1397/05/24 15:05","price":292050},{"date":"1397/05/24 15:15","price":292970},{"date":"1397/05/24 15:30","price":292160},{"date":"1397/05/24 15:40","price":292510},{"date":"1397/05/24 15:45","price":292970},{"date":"1397/05/24 15:55","price":293430},{"date":"1397/05/24 16:00","price":292740},{"date":"1397/05/24 16:15","price":293200},{"date":"1397/05/24 16:20","price":292740},{"date":"1397/05/24 16:25","price":293200},{"date":"1397/05/24 16:30","price":292740},{"date":"1397/05/24 17:00","price":292510},{"date":"1397/05/24 17:10","price":293200},{"date":"1397/05/24 17:15","price":292620},{"date":"1397/05/24 17:40","price":292280},{"date":"1397/05/24 18:05","price":292620},{"date":"1397/05/24 18:10","price":292970},{"date":"1397/05/24 18:20","price":292740},{"date":"1397/05/24 18:25","price":292510},{"date":"1397/05/24 18:30","price":292280},{"date":"1397/05/24 18:40","price":292050},{"date":"1397/05/24 18:50","price":292510},{"date":"1397/05/24 19:00","price":291120},{"date":"1397/05/24 19:05","price":291350},{"date":"1397/05/24 19:10","price":292050},{"date":"1397/05/24 19:20","price":291350},{"date":"1397/05/24 19:30","price":291120},{"date":"1397/05/24 19:40","price":290200},{"date":"1397/05/24 19:45","price":289970},{"date":"1397/05/24 19:50","price":289390},{"date":"1397/05/24 19:55","price":289510},{"date":"1397/05/24 20:10","price":289280},{"date":"1397/05/24 20:15","price":289390},{"date":"1397/05/24 20:20","price":288470},{"date":"1397/05/24 20:25","price":288580},{"date":"1397/05/24 20:40","price":289040},{"date":"1397/05/24 20:45","price":288580},{"date":"1397/05/24 20:50","price":289040},{"date":"1397/05/24 20:55","price":289280},{"date":"1397/05/24 21:05","price":289510},{"date":"1397/05/24 21:10","price":289970},{"date":"1397/05/24 21:15","price":289510},{"date":"1397/05/24 21:30","price":289390},{"date":"1397/05/24 21:40","price":289620},{"date":"1397/05/24 21:45","price":289850},{"date":"1397/05/24 21:50","price":290080},{"date":"1397/05/24 22:00","price":289740},{"date":"1397/05/24 22:15","price":290080}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398