پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9884
بیشترین: 
2.0369
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9975
زمان: 
5/24 23:08
قیمت بنزین امروز 24 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1.9975 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 00:08","price":2.0355},{"date":"1397/05/24 01:08","price":2.034},{"date":"1397/05/24 03:08","price":2.029},{"date":"1397/05/24 04:08","price":2.0325},{"date":"1397/05/24 05:08","price":2.0273},{"date":"1397/05/24 06:08","price":2.028},{"date":"1397/05/24 06:32","price":2.0285},{"date":"1397/05/24 07:08","price":2.0295},{"date":"1397/05/24 08:08","price":2.03},{"date":"1397/05/24 09:08","price":2.0335},{"date":"1397/05/24 10:08","price":2.0325},{"date":"1397/05/24 11:08","price":2.033},{"date":"1397/05/24 12:08","price":2.0282},{"date":"1397/05/24 13:08","price":2.031},{"date":"1397/05/24 14:08","price":2.0205},{"date":"1397/05/24 15:08","price":2.0285},{"date":"1397/05/24 16:08","price":2.0351},{"date":"1397/05/24 17:08","price":2.0369},{"date":"1397/05/24 18:08","price":2.031},{"date":"1397/05/24 19:08","price":2.0205},{"date":"1397/05/24 20:08","price":1.9884},{"date":"1397/05/24 21:08","price":1.9925},{"date":"1397/05/24 22:08","price":2.0021},{"date":"1397/05/24 23:08","price":1.9975}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398