پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1251500
بیشترین: 
1296500
قیمت تقلبی: 
1258500
زمان: 
5/24 23:25
قیمت آبشده بنکداری امروز 24 مرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1258500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 00:05","price":1281500},{"date":"1397/05/24 02:10","price":1296500},{"date":"1397/05/24 02:15","price":1281500},{"date":"1397/05/24 11:30","price":1282500},{"date":"1397/05/24 11:40","price":1270500},{"date":"1397/05/24 11:45","price":1271500},{"date":"1397/05/24 11:50","price":1276500},{"date":"1397/05/24 12:00","price":1275500},{"date":"1397/05/24 12:05","price":1277500},{"date":"1397/05/24 12:10","price":1279500},{"date":"1397/05/24 12:15","price":1277500},{"date":"1397/05/24 12:25","price":1276500},{"date":"1397/05/24 12:30","price":1277500},{"date":"1397/05/24 13:00","price":1276500},{"date":"1397/05/24 13:05","price":1274500},{"date":"1397/05/24 13:15","price":1277500},{"date":"1397/05/24 13:25","price":1275500},{"date":"1397/05/24 13:30","price":1278500},{"date":"1397/05/24 13:40","price":1274500},{"date":"1397/05/24 13:45","price":1273500},{"date":"1397/05/24 13:50","price":1271500},{"date":"1397/05/24 14:05","price":1270500},{"date":"1397/05/24 14:10","price":1273500},{"date":"1397/05/24 14:15","price":1272500},{"date":"1397/05/24 14:20","price":1270500},{"date":"1397/05/24 14:25","price":1273500},{"date":"1397/05/24 14:30","price":1275500},{"date":"1397/05/24 14:40","price":1274500},{"date":"1397/05/24 14:45","price":1273500},{"date":"1397/05/24 14:50","price":1271500},{"date":"1397/05/24 15:00","price":1270500},{"date":"1397/05/24 15:05","price":1269500},{"date":"1397/05/24 15:10","price":1268500},{"date":"1397/05/24 15:15","price":1269500},{"date":"1397/05/24 15:25","price":1270500},{"date":"1397/05/24 15:30","price":1267500},{"date":"1397/05/24 15:40","price":1269500},{"date":"1397/05/24 15:45","price":1270500},{"date":"1397/05/24 15:50","price":1271500},{"date":"1397/05/24 15:55","price":1272500},{"date":"1397/05/24 16:00","price":1271500},{"date":"1397/05/24 16:05","price":1269500},{"date":"1397/05/24 16:15","price":1270500},{"date":"1397/05/24 16:20","price":1271500},{"date":"1397/05/24 16:30","price":1270500},{"date":"1397/05/24 16:50","price":1269500},{"date":"1397/05/24 17:00","price":1268500},{"date":"1397/05/24 17:10","price":1270500},{"date":"1397/05/24 17:15","price":1269500},{"date":"1397/05/24 17:30","price":1268500},{"date":"1397/05/24 17:40","price":1267500},{"date":"1397/05/24 18:05","price":1268500},{"date":"1397/05/24 18:10","price":1269500},{"date":"1397/05/24 18:20","price":1270500},{"date":"1397/05/24 18:25","price":1268500},{"date":"1397/05/24 18:30","price":1267500},{"date":"1397/05/24 18:45","price":1266500},{"date":"1397/05/24 18:50","price":1267500},{"date":"1397/05/24 19:00","price":1263500},{"date":"1397/05/24 19:10","price":1265500},{"date":"1397/05/24 19:20","price":1264500},{"date":"1397/05/24 19:30","price":1262500},{"date":"1397/05/24 19:40","price":1257500},{"date":"1397/05/24 19:45","price":1256500},{"date":"1397/05/24 19:50","price":1254500},{"date":"1397/05/24 20:00","price":1255500},{"date":"1397/05/24 20:05","price":1254500},{"date":"1397/05/24 20:15","price":1255500},{"date":"1397/05/24 20:20","price":1252500},{"date":"1397/05/24 20:25","price":1251500},{"date":"1397/05/24 20:40","price":1253500},{"date":"1397/05/24 20:45","price":1252500},{"date":"1397/05/24 20:50","price":1254500},{"date":"1397/05/24 20:55","price":1255500},{"date":"1397/05/24 21:00","price":1254500},{"date":"1397/05/24 21:05","price":1255500},{"date":"1397/05/24 21:10","price":1256500},{"date":"1397/05/24 21:15","price":1255500},{"date":"1397/05/24 21:20","price":1254500},{"date":"1397/05/24 21:40","price":1255500},{"date":"1397/05/24 21:50","price":1257500},{"date":"1397/05/24 22:00","price":1256500},{"date":"1397/05/24 22:15","price":1257500},{"date":"1397/05/24 22:40","price":1258500},{"date":"1397/05/24 22:45","price":1257500},{"date":"1397/05/24 22:50","price":1259500},{"date":"1397/05/24 22:55","price":1257500},{"date":"1397/05/24 23:05","price":1258500},{"date":"1397/05/24 23:10","price":1257500},{"date":"1397/05/24 23:25","price":1258500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398