کمترین: 
70.97
بیشترین: 
70.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.97
زمان: 
5/23 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 23 مرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 70.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 18:08","price":70.97}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398