کمترین: 
20
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/23 13:00
قیمت لیر سوریه امروز 23 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 11:20","price":21},{"date":"1397/05/23 11:30","price":20},{"date":"1397/05/23 12:50","price":21},{"date":"1397/05/23 13:00","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398