پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
144
بیشترین: 
150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145
زمان: 
5/23 21:00
قیمت افغانی امروز 23 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 11:20","price":150},{"date":"1397/05/23 11:30","price":149},{"date":"1397/05/23 11:50","price":147},{"date":"1397/05/23 12:10","price":146},{"date":"1397/05/23 12:20","price":147},{"date":"1397/05/23 12:30","price":146},{"date":"1397/05/23 12:50","price":150},{"date":"1397/05/23 13:00","price":148},{"date":"1397/05/23 13:10","price":146},{"date":"1397/05/23 13:50","price":145},{"date":"1397/05/23 14:00","price":146},{"date":"1397/05/23 14:10","price":147},{"date":"1397/05/23 14:20","price":146},{"date":"1397/05/23 14:50","price":147},{"date":"1397/05/23 15:30","price":146},{"date":"1397/05/23 16:10","price":145},{"date":"1397/05/23 16:30","price":144},{"date":"1397/05/23 16:50","price":145},{"date":"1397/05/23 17:00","price":147},{"date":"1397/05/23 17:10","price":146},{"date":"1397/05/23 17:20","price":147},{"date":"1397/05/23 17:30","price":146},{"date":"1397/05/23 18:00","price":147},{"date":"1397/05/23 18:30","price":146},{"date":"1397/05/23 18:50","price":147},{"date":"1397/05/23 19:20","price":146},{"date":"1397/05/23 19:30","price":147},{"date":"1397/05/23 20:10","price":146},{"date":"1397/05/23 21:00","price":145}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398