پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
295280
بیشترین: 
302430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295970
زمان: 
5/23 22:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 23 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 23 مرداد 1397 , 295970 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 11:20","price":302430},{"date":"1397/05/23 11:25","price":301510},{"date":"1397/05/23 11:30","price":301970},{"date":"1397/05/23 11:40","price":301280},{"date":"1397/05/23 11:45","price":300820},{"date":"1397/05/23 11:50","price":300590},{"date":"1397/05/23 11:55","price":300360},{"date":"1397/05/23 12:05","price":300130},{"date":"1397/05/23 12:15","price":298970},{"date":"1397/05/23 12:20","price":298280},{"date":"1397/05/23 12:25","price":298510},{"date":"1397/05/23 12:30","price":299200},{"date":"1397/05/23 12:40","price":298510},{"date":"1397/05/23 12:45","price":298050},{"date":"1397/05/23 12:50","price":298280},{"date":"1397/05/23 13:00","price":297590},{"date":"1397/05/23 13:05","price":297820},{"date":"1397/05/23 13:10","price":296660},{"date":"1397/05/23 13:15","price":295970},{"date":"1397/05/23 13:20","price":296200},{"date":"1397/05/23 13:25","price":297360},{"date":"1397/05/23 13:30","price":296200},{"date":"1397/05/23 13:40","price":296660},{"date":"1397/05/23 14:00","price":297120},{"date":"1397/05/23 14:05","price":297590},{"date":"1397/05/23 14:10","price":296890},{"date":"1397/05/23 14:25","price":297360},{"date":"1397/05/23 14:30","price":297590},{"date":"1397/05/23 14:40","price":297820},{"date":"1397/05/23 14:45","price":298160},{"date":"1397/05/23 14:50","price":297360},{"date":"1397/05/23 15:30","price":296890},{"date":"1397/05/23 15:40","price":297360},{"date":"1397/05/23 15:45","price":297590},{"date":"1397/05/23 15:55","price":297120},{"date":"1397/05/23 16:00","price":296890},{"date":"1397/05/23 16:15","price":296660},{"date":"1397/05/23 16:40","price":297590},{"date":"1397/05/23 16:45","price":297360},{"date":"1397/05/23 17:10","price":297120},{"date":"1397/05/23 17:40","price":297590},{"date":"1397/05/23 17:45","price":297120},{"date":"1397/05/23 17:50","price":297470},{"date":"1397/05/23 18:15","price":297700},{"date":"1397/05/23 18:20","price":297360},{"date":"1397/05/23 18:25","price":298160},{"date":"1397/05/23 18:30","price":298740},{"date":"1397/05/23 18:40","price":299200},{"date":"1397/05/23 18:45","price":298970},{"date":"1397/05/23 19:00","price":298050},{"date":"1397/05/23 19:05","price":297820},{"date":"1397/05/23 19:15","price":298280},{"date":"1397/05/23 19:20","price":298390},{"date":"1397/05/23 19:25","price":298630},{"date":"1397/05/23 19:30","price":298280},{"date":"1397/05/23 19:35","price":298630},{"date":"1397/05/23 19:50","price":298280},{"date":"1397/05/23 20:25","price":298050},{"date":"1397/05/23 20:30","price":297820},{"date":"1397/05/23 20:40","price":297360},{"date":"1397/05/23 20:45","price":297120},{"date":"1397/05/23 20:55","price":297470},{"date":"1397/05/23 21:00","price":297700},{"date":"1397/05/23 21:05","price":297470},{"date":"1397/05/23 21:15","price":297930},{"date":"1397/05/23 21:20","price":297700},{"date":"1397/05/23 21:30","price":297120},{"date":"1397/05/23 21:40","price":297470},{"date":"1397/05/23 21:45","price":296430},{"date":"1397/05/23 21:55","price":295280},{"date":"1397/05/23 22:00","price":296430},{"date":"1397/05/23 22:05","price":295860},{"date":"1397/05/23 22:10","price":295970}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398