پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3873000
بیشترین: 
4000000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3875000
زمان: 
5/23 21:06
قیمت سکه امامی امروز 23 مرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 3875000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 11:06","price":3903000},{"date":"1397/05/23 11:12","price":3913000},{"date":"1397/05/23 11:18","price":3908000},{"date":"1397/05/23 11:24","price":4000000},{"date":"1397/05/23 11:30","price":3983000},{"date":"1397/05/23 11:36","price":3965000},{"date":"1397/05/23 11:42","price":3960000},{"date":"1397/05/23 11:48","price":3970000},{"date":"1397/05/23 12:00","price":3950000},{"date":"1397/05/23 12:06","price":3955000},{"date":"1397/05/23 12:12","price":3960000},{"date":"1397/05/23 12:18","price":3945000},{"date":"1397/05/23 12:24","price":3948000},{"date":"1397/05/23 12:30","price":3965000},{"date":"1397/05/23 12:36","price":3940000},{"date":"1397/05/23 12:42","price":3943000},{"date":"1397/05/23 12:48","price":3913000},{"date":"1397/05/23 12:54","price":3895000},{"date":"1397/05/23 13:00","price":3918000},{"date":"1397/05/23 13:06","price":3908000},{"date":"1397/05/23 13:12","price":3903000},{"date":"1397/05/23 13:18","price":3898000},{"date":"1397/05/23 13:24","price":3900000},{"date":"1397/05/23 13:30","price":3915000},{"date":"1397/05/23 13:36","price":3903000},{"date":"1397/05/23 13:42","price":3893000},{"date":"1397/05/23 13:54","price":3900000},{"date":"1397/05/23 14:00","price":3923000},{"date":"1397/05/23 14:06","price":3915000},{"date":"1397/05/23 14:12","price":3913000},{"date":"1397/05/23 14:24","price":3918000},{"date":"1397/05/23 14:30","price":3913000},{"date":"1397/05/23 14:36","price":3938000},{"date":"1397/05/23 14:42","price":3933000},{"date":"1397/05/23 14:48","price":3930000},{"date":"1397/05/23 14:54","price":3925000},{"date":"1397/05/23 15:00","price":3943000},{"date":"1397/05/23 15:12","price":3948000},{"date":"1397/05/23 15:18","price":3928000},{"date":"1397/05/23 15:30","price":3938000},{"date":"1397/05/23 15:36","price":3930000},{"date":"1397/05/23 15:42","price":3913000},{"date":"1397/05/23 15:48","price":3918000},{"date":"1397/05/23 15:54","price":3915000},{"date":"1397/05/23 16:00","price":3918000},{"date":"1397/05/23 16:06","price":3910000},{"date":"1397/05/23 16:12","price":3890000},{"date":"1397/05/23 16:24","price":3900000},{"date":"1397/05/23 16:30","price":3898000},{"date":"1397/05/23 16:54","price":3920000},{"date":"1397/05/23 17:06","price":3918000},{"date":"1397/05/23 17:12","price":3913000},{"date":"1397/05/23 17:18","price":3908000},{"date":"1397/05/23 17:24","price":3913000},{"date":"1397/05/23 17:30","price":3910000},{"date":"1397/05/23 17:36","price":3905000},{"date":"1397/05/23 17:42","price":3910000},{"date":"1397/05/23 18:06","price":3898000},{"date":"1397/05/23 18:12","price":3910000},{"date":"1397/05/23 18:30","price":3900000},{"date":"1397/05/23 18:36","price":3925000},{"date":"1397/05/23 18:48","price":3918000},{"date":"1397/05/23 18:54","price":3925000},{"date":"1397/05/23 19:00","price":3918000},{"date":"1397/05/23 19:06","price":3913000},{"date":"1397/05/23 19:24","price":3915000},{"date":"1397/05/23 19:30","price":3920000},{"date":"1397/05/23 19:54","price":3918000},{"date":"1397/05/23 20:00","price":3905000},{"date":"1397/05/23 20:18","price":3898000},{"date":"1397/05/23 20:24","price":3890000},{"date":"1397/05/23 20:30","price":3880000},{"date":"1397/05/23 20:36","price":3878000},{"date":"1397/05/23 20:42","price":3880000},{"date":"1397/05/23 20:48","price":3875000},{"date":"1397/05/23 20:54","price":3873000},{"date":"1397/05/23 21:06","price":3875000}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398