پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1711300
بیشترین: 
1771000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1713600
زمان: 
5/23 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 23 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1713600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 11:05","price":1755500},{"date":"1397/05/23 11:10","price":1748900},{"date":"1397/05/23 11:15","price":1757700},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1753300},{"date":"1397/05/23 11:25","price":1762100},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1771000},{"date":"1397/05/23 11:40","price":1757700},{"date":"1397/05/23 11:45","price":1753300},{"date":"1397/05/23 12:00","price":1757700},{"date":"1397/05/23 12:05","price":1748900},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1746700},{"date":"1397/05/23 12:15","price":1748900},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1744500},{"date":"1397/05/23 12:25","price":1746700},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1753300},{"date":"1397/05/23 12:40","price":1740100},{"date":"1397/05/23 12:45","price":1733400},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1724600},{"date":"1397/05/23 12:55","price":1722400},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1724600},{"date":"1397/05/23 13:05","price":1720200},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1726800},{"date":"1397/05/23 13:15","price":1722400},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1724600},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1731200},{"date":"1397/05/23 13:40","price":1724600},{"date":"1397/05/23 13:45","price":1722400},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1735600},{"date":"1397/05/23 14:05","price":1740100},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1726800},{"date":"1397/05/23 14:15","price":1729000},{"date":"1397/05/23 14:25","price":1735600},{"date":"1397/05/23 14:30","price":1729000},{"date":"1397/05/23 14:40","price":1742300},{"date":"1397/05/23 14:45","price":1733400},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1740100},{"date":"1397/05/23 14:55","price":1733400},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1742300},{"date":"1397/05/23 15:15","price":1746700},{"date":"1397/05/23 15:20","price":1733400},{"date":"1397/05/23 15:25","price":1735600},{"date":"1397/05/23 15:45","price":1724600},{"date":"1397/05/23 15:50","price":1729000},{"date":"1397/05/23 15:55","price":1731200},{"date":"1397/05/23 16:05","price":1729000},{"date":"1397/05/23 16:10","price":1726800},{"date":"1397/05/23 16:15","price":1718000},{"date":"1397/05/23 16:25","price":1720200},{"date":"1397/05/23 16:30","price":1724600},{"date":"1397/05/23 16:55","price":1733400},{"date":"1397/05/23 17:00","price":1731200},{"date":"1397/05/23 17:15","price":1726800},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1722400},{"date":"1397/05/23 17:25","price":1731200},{"date":"1397/05/23 17:30","price":1726800},{"date":"1397/05/23 17:40","price":1722400},{"date":"1397/05/23 17:45","price":1729000},{"date":"1397/05/23 18:05","price":1722400},{"date":"1397/05/23 18:15","price":1729000},{"date":"1397/05/23 18:25","price":1726800},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1722400},{"date":"1397/05/23 18:40","price":1735600},{"date":"1397/05/23 18:45","price":1737800},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1731200},{"date":"1397/05/23 18:55","price":1735600},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1729000},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1731200},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1733400},{"date":"1397/05/23 19:45","price":1731200},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1729000},{"date":"1397/05/23 20:00","price":1722400},{"date":"1397/05/23 20:25","price":1715800},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1713600},{"date":"1397/05/23 20:40","price":1715800},{"date":"1397/05/23 20:45","price":1713600},{"date":"1397/05/23 20:50","price":1711300},{"date":"1397/05/23 21:10","price":1713600}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398