پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2887
بیشترین: 
3004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2893
زمان: 
5/23 21:10
قیمت ریال قطر امروز 23 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 مرداد 1397 , 2893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:50","price":2914},{"date":"1397/05/23 11:00","price":2912},{"date":"1397/05/23 11:10","price":2913},{"date":"1397/05/23 11:20","price":3000},{"date":"1397/05/23 11:30","price":2968},{"date":"1397/05/23 11:50","price":2950},{"date":"1397/05/23 12:00","price":2936},{"date":"1397/05/23 12:10","price":2939},{"date":"1397/05/23 12:20","price":2935},{"date":"1397/05/23 12:30","price":2913},{"date":"1397/05/23 12:50","price":3004},{"date":"1397/05/23 13:00","price":2957},{"date":"1397/05/23 13:10","price":2934},{"date":"1397/05/23 13:20","price":2920},{"date":"1397/05/23 13:30","price":2923},{"date":"1397/05/23 13:50","price":2909},{"date":"1397/05/23 14:00","price":2913},{"date":"1397/05/23 14:10","price":2934},{"date":"1397/05/23 14:20","price":2919},{"date":"1397/05/23 14:30","price":2916},{"date":"1397/05/23 14:50","price":2947},{"date":"1397/05/23 15:00","price":2943},{"date":"1397/05/23 15:10","price":2935},{"date":"1397/05/23 15:20","price":2953},{"date":"1397/05/23 15:30","price":2926},{"date":"1397/05/23 15:50","price":2925},{"date":"1397/05/23 16:00","price":2915},{"date":"1397/05/23 16:10","price":2898},{"date":"1397/05/23 16:20","price":2902},{"date":"1397/05/23 16:30","price":2887},{"date":"1397/05/23 16:50","price":2897},{"date":"1397/05/23 17:00","price":2923},{"date":"1397/05/23 17:10","price":2917},{"date":"1397/05/23 17:20","price":2927},{"date":"1397/05/23 17:30","price":2909},{"date":"1397/05/23 18:00","price":2920},{"date":"1397/05/23 18:20","price":2919},{"date":"1397/05/23 18:30","price":2917},{"date":"1397/05/23 18:50","price":2929},{"date":"1397/05/23 19:00","price":2923},{"date":"1397/05/23 19:10","price":2928},{"date":"1397/05/23 19:20","price":2912},{"date":"1397/05/23 19:30","price":2919},{"date":"1397/05/23 19:40","price":2922},{"date":"1397/05/23 19:50","price":2920},{"date":"1397/05/23 20:10","price":2910},{"date":"1397/05/23 20:20","price":2908},{"date":"1397/05/23 20:30","price":2904},{"date":"1397/05/23 20:50","price":2898},{"date":"1397/05/23 21:00","price":2890},{"date":"1397/05/23 21:10","price":2893}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398