پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2570
بیشترین: 
2674
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2577
زمان: 
5/23 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 2577 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":2596},{"date":"1397/05/23 10:50","price":2594},{"date":"1397/05/23 11:00","price":2593},{"date":"1397/05/23 11:20","price":2671},{"date":"1397/05/23 11:30","price":2623},{"date":"1397/05/23 11:50","price":2613},{"date":"1397/05/23 12:00","price":2622},{"date":"1397/05/23 12:10","price":2603},{"date":"1397/05/23 12:20","price":2624},{"date":"1397/05/23 12:30","price":2594},{"date":"1397/05/23 12:50","price":2674},{"date":"1397/05/23 13:00","price":2626},{"date":"1397/05/23 13:10","price":2603},{"date":"1397/05/23 13:20","price":2599},{"date":"1397/05/23 13:30","price":2603},{"date":"1397/05/23 13:50","price":2585},{"date":"1397/05/23 14:00","price":2593},{"date":"1397/05/23 14:10","price":2612},{"date":"1397/05/23 14:20","price":2598},{"date":"1397/05/23 14:30","price":2595},{"date":"1397/05/23 14:50","price":2619},{"date":"1397/05/23 15:00","price":2609},{"date":"1397/05/23 15:10","price":2622},{"date":"1397/05/23 15:20","price":2627},{"date":"1397/05/23 15:30","price":2604},{"date":"1397/05/23 15:50","price":2603},{"date":"1397/05/23 16:00","price":2591},{"date":"1397/05/23 16:10","price":2589},{"date":"1397/05/23 16:20","price":2583},{"date":"1397/05/23 16:30","price":2570},{"date":"1397/05/23 16:50","price":2578},{"date":"1397/05/23 17:00","price":2607},{"date":"1397/05/23 17:10","price":2596},{"date":"1397/05/23 17:20","price":2605},{"date":"1397/05/23 17:30","price":2589},{"date":"1397/05/23 17:50","price":2594},{"date":"1397/05/23 18:00","price":2603},{"date":"1397/05/23 18:20","price":2602},{"date":"1397/05/23 18:30","price":2601},{"date":"1397/05/23 18:50","price":2611},{"date":"1397/05/23 19:00","price":2604},{"date":"1397/05/23 19:10","price":2599},{"date":"1397/05/23 19:20","price":2596},{"date":"1397/05/23 19:30","price":2601},{"date":"1397/05/23 19:40","price":2604},{"date":"1397/05/23 19:50","price":2602},{"date":"1397/05/23 20:10","price":2593},{"date":"1397/05/23 20:20","price":2592},{"date":"1397/05/23 20:30","price":2587},{"date":"1397/05/23 20:50","price":2582},{"date":"1397/05/23 21:00","price":2576},{"date":"1397/05/23 21:10","price":2577}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398