پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7645
بیشترین: 
7960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7651
زمان: 
5/23 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 مرداد 1397 , 7651 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":7728},{"date":"1397/05/23 10:30","price":7726},{"date":"1397/05/23 10:50","price":7723},{"date":"1397/05/23 11:00","price":7717},{"date":"1397/05/23 11:10","price":7718},{"date":"1397/05/23 11:20","price":7948},{"date":"1397/05/23 11:30","price":7808},{"date":"1397/05/23 11:50","price":7778},{"date":"1397/05/23 12:00","price":7805},{"date":"1397/05/23 12:10","price":7747},{"date":"1397/05/23 12:20","price":7809},{"date":"1397/05/23 12:30","price":7720},{"date":"1397/05/23 12:50","price":7960},{"date":"1397/05/23 13:00","price":7814},{"date":"1397/05/23 13:10","price":7748},{"date":"1397/05/23 13:20","price":7737},{"date":"1397/05/23 13:30","price":7748},{"date":"1397/05/23 13:50","price":7705},{"date":"1397/05/23 14:00","price":7694},{"date":"1397/05/23 14:10","price":7773},{"date":"1397/05/23 14:20","price":7733},{"date":"1397/05/23 14:30","price":7723},{"date":"1397/05/23 14:50","price":7795},{"date":"1397/05/23 15:00","price":7764},{"date":"1397/05/23 15:10","price":7804},{"date":"1397/05/23 15:20","price":7819},{"date":"1397/05/23 15:30","price":7750},{"date":"1397/05/23 15:50","price":7749},{"date":"1397/05/23 16:00","price":7710},{"date":"1397/05/23 16:10","price":7705},{"date":"1397/05/23 16:20","price":7687},{"date":"1397/05/23 16:30","price":7649},{"date":"1397/05/23 16:50","price":7674},{"date":"1397/05/23 17:00","price":7761},{"date":"1397/05/23 17:10","price":7725},{"date":"1397/05/23 17:20","price":7753},{"date":"1397/05/23 17:30","price":7705},{"date":"1397/05/23 17:50","price":7708},{"date":"1397/05/23 18:00","price":7741},{"date":"1397/05/23 18:10","price":7740},{"date":"1397/05/23 18:20","price":7736},{"date":"1397/05/23 18:30","price":7730},{"date":"1397/05/23 18:50","price":7760},{"date":"1397/05/23 19:00","price":7746},{"date":"1397/05/23 19:10","price":7731},{"date":"1397/05/23 19:20","price":7720},{"date":"1397/05/23 19:30","price":7737},{"date":"1397/05/23 19:40","price":7748},{"date":"1397/05/23 19:50","price":7736},{"date":"1397/05/23 20:00","price":7738},{"date":"1397/05/23 20:10","price":7706},{"date":"1397/05/23 20:20","price":7694},{"date":"1397/05/23 20:30","price":7688},{"date":"1397/05/23 20:50","price":7669},{"date":"1397/05/23 21:00","price":7645},{"date":"1397/05/23 21:10","price":7651}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398