پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1601
بیشترین: 
1675
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1602
زمان: 
5/23 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 23 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":1626},{"date":"1397/05/23 10:30","price":1627},{"date":"1397/05/23 10:50","price":1625},{"date":"1397/05/23 11:10","price":1624},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1673},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1643},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1637},{"date":"1397/05/23 12:00","price":1643},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1630},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1643},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1620},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1675},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1644},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1630},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1632},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1631},{"date":"1397/05/23 13:50","price":1621},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1624},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1636},{"date":"1397/05/23 14:20","price":1627},{"date":"1397/05/23 14:30","price":1625},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1643},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1632},{"date":"1397/05/23 15:10","price":1642},{"date":"1397/05/23 15:20","price":1645},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1631},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1625},{"date":"1397/05/23 16:10","price":1621},{"date":"1397/05/23 16:20","price":1618},{"date":"1397/05/23 16:30","price":1610},{"date":"1397/05/23 16:50","price":1615},{"date":"1397/05/23 17:00","price":1629},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1626},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1632},{"date":"1397/05/23 17:30","price":1621},{"date":"1397/05/23 17:50","price":1619},{"date":"1397/05/23 18:00","price":1625},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1623},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1628},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1625},{"date":"1397/05/23 19:10","price":1628},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1619},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1623},{"date":"1397/05/23 19:40","price":1625},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1623},{"date":"1397/05/23 20:10","price":1615},{"date":"1397/05/23 20:20","price":1613},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1611},{"date":"1397/05/23 20:50","price":1607},{"date":"1397/05/23 21:00","price":1601},{"date":"1397/05/23 21:10","price":1602}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398