پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
27628
بیشترین: 
28749
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27744
زمان: 
5/23 21:10
قیمت دینار بحرین امروز 23 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 مرداد 1397 , 27744 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":27911},{"date":"1397/05/23 10:30","price":27909},{"date":"1397/05/23 10:50","price":27893},{"date":"1397/05/23 11:00","price":27869},{"date":"1397/05/23 11:10","price":27875},{"date":"1397/05/23 11:20","price":28713},{"date":"1397/05/23 11:30","price":28200},{"date":"1397/05/23 11:50","price":28095},{"date":"1397/05/23 12:00","price":28192},{"date":"1397/05/23 12:10","price":27985},{"date":"1397/05/23 12:20","price":28203},{"date":"1397/05/23 12:30","price":27806},{"date":"1397/05/23 12:50","price":28749},{"date":"1397/05/23 13:00","price":28224},{"date":"1397/05/23 13:10","price":27985},{"date":"1397/05/23 13:20","price":28014},{"date":"1397/05/23 13:30","price":27988},{"date":"1397/05/23 13:50","price":27830},{"date":"1397/05/23 14:00","price":27869},{"date":"1397/05/23 14:10","price":28074},{"date":"1397/05/23 14:20","price":27930},{"date":"1397/05/23 14:30","price":27898},{"date":"1397/05/23 14:50","price":28195},{"date":"1397/05/23 15:00","price":28014},{"date":"1397/05/23 15:10","price":28190},{"date":"1397/05/23 15:20","price":28242},{"date":"1397/05/23 15:30","price":27993},{"date":"1397/05/23 15:50","price":27990},{"date":"1397/05/23 16:00","price":27885},{"date":"1397/05/23 16:10","price":27830},{"date":"1397/05/23 16:20","price":27764},{"date":"1397/05/23 16:30","price":27628},{"date":"1397/05/23 16:50","price":27720},{"date":"1397/05/23 17:00","price":27964},{"date":"1397/05/23 17:10","price":27909},{"date":"1397/05/23 17:20","price":28006},{"date":"1397/05/23 17:30","price":27830},{"date":"1397/05/23 17:50","price":27904},{"date":"1397/05/23 18:00","price":28006},{"date":"1397/05/23 18:10","price":28010},{"date":"1397/05/23 18:20","price":27997},{"date":"1397/05/23 18:30","price":27978},{"date":"1397/05/23 18:50","price":28090},{"date":"1397/05/23 19:00","price":28033},{"date":"1397/05/23 19:10","price":28083},{"date":"1397/05/23 19:20","price":27938},{"date":"1397/05/23 19:30","price":28002},{"date":"1397/05/23 19:40","price":28030},{"date":"1397/05/23 19:50","price":28009},{"date":"1397/05/23 20:00","price":28012},{"date":"1397/05/23 20:10","price":27912},{"date":"1397/05/23 20:20","price":27897},{"date":"1397/05/23 20:30","price":27852},{"date":"1397/05/23 20:50","price":27797},{"date":"1397/05/23 21:00","price":27729},{"date":"1397/05/23 21:10","price":27744}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398