پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
27226
بیشترین: 
28334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27270
زمان: 
5/23 21:10
قیمت ریال عمان امروز 23 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 مرداد 1397 , 27270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":27508},{"date":"1397/05/23 10:30","price":27503},{"date":"1397/05/23 10:50","price":27493},{"date":"1397/05/23 11:00","price":27474},{"date":"1397/05/23 11:20","price":28292},{"date":"1397/05/23 11:30","price":27790},{"date":"1397/05/23 11:50","price":27687},{"date":"1397/05/23 12:00","price":27783},{"date":"1397/05/23 12:10","price":27578},{"date":"1397/05/23 12:20","price":27795},{"date":"1397/05/23 12:30","price":27480},{"date":"1397/05/23 12:50","price":28334},{"date":"1397/05/23 13:00","price":27816},{"date":"1397/05/23 13:10","price":27581},{"date":"1397/05/23 13:20","price":27539},{"date":"1397/05/23 13:30","price":27581},{"date":"1397/05/23 13:50","price":27428},{"date":"1397/05/23 14:00","price":27467},{"date":"1397/05/23 14:10","price":27669},{"date":"1397/05/23 14:20","price":27526},{"date":"1397/05/23 14:30","price":27493},{"date":"1397/05/23 14:50","price":27749},{"date":"1397/05/23 15:00","price":27638},{"date":"1397/05/23 15:10","price":27780},{"date":"1397/05/23 15:20","price":27834},{"date":"1397/05/23 15:30","price":27586},{"date":"1397/05/23 15:50","price":27581},{"date":"1397/05/23 16:00","price":27446},{"date":"1397/05/23 16:10","price":27425},{"date":"1397/05/23 16:20","price":27363},{"date":"1397/05/23 16:30","price":27226},{"date":"1397/05/23 16:50","price":27317},{"date":"1397/05/23 17:00","price":27625},{"date":"1397/05/23 17:10","price":27498},{"date":"1397/05/23 17:20","price":27599},{"date":"1397/05/23 17:30","price":27425},{"date":"1397/05/23 17:50","price":27429},{"date":"1397/05/23 18:00","price":27533},{"date":"1397/05/23 18:10","price":27534},{"date":"1397/05/23 18:20","price":27524},{"date":"1397/05/23 18:30","price":27504},{"date":"1397/05/23 18:50","price":27615},{"date":"1397/05/23 19:00","price":27558},{"date":"1397/05/23 19:10","price":27506},{"date":"1397/05/23 19:20","price":27466},{"date":"1397/05/23 19:30","price":27527},{"date":"1397/05/23 19:40","price":27556},{"date":"1397/05/23 19:50","price":27535},{"date":"1397/05/23 20:00","price":27538},{"date":"1397/05/23 20:10","price":27439},{"date":"1397/05/23 20:20","price":27416},{"date":"1397/05/23 20:30","price":27378},{"date":"1397/05/23 20:50","price":27322},{"date":"1397/05/23 21:00","price":27255},{"date":"1397/05/23 21:10","price":27270}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398