پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2810
بیشترین: 
2919
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2811
زمان: 
5/23 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 23 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 مرداد 1397 , 2811 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":2835},{"date":"1397/05/23 10:50","price":2833},{"date":"1397/05/23 11:00","price":2831},{"date":"1397/05/23 11:10","price":2901},{"date":"1397/05/23 11:20","price":2917},{"date":"1397/05/23 11:30","price":2886},{"date":"1397/05/23 11:50","price":2854},{"date":"1397/05/23 12:00","price":2864},{"date":"1397/05/23 12:10","price":2872},{"date":"1397/05/23 12:20","price":2858},{"date":"1397/05/23 12:30","price":2849},{"date":"1397/05/23 12:50","price":2919},{"date":"1397/05/23 13:00","price":2883},{"date":"1397/05/23 13:10","price":2846},{"date":"1397/05/23 13:20","price":2839},{"date":"1397/05/23 13:30","price":2844},{"date":"1397/05/23 13:50","price":2822},{"date":"1397/05/23 14:00","price":2831},{"date":"1397/05/23 14:10","price":2860},{"date":"1397/05/23 14:20","price":2841},{"date":"1397/05/23 14:50","price":2860},{"date":"1397/05/23 15:00","price":2849},{"date":"1397/05/23 15:10","price":2863},{"date":"1397/05/23 15:20","price":2861},{"date":"1397/05/23 15:30","price":2843},{"date":"1397/05/23 16:00","price":2836},{"date":"1397/05/23 16:10","price":2824},{"date":"1397/05/23 16:20","price":2814},{"date":"1397/05/23 16:30","price":2811},{"date":"1397/05/23 16:50","price":2825},{"date":"1397/05/23 17:00","price":2836},{"date":"1397/05/23 17:10","price":2833},{"date":"1397/05/23 17:20","price":2827},{"date":"1397/05/23 17:30","price":2819},{"date":"1397/05/23 17:50","price":2828},{"date":"1397/05/23 18:00","price":2837},{"date":"1397/05/23 18:10","price":2839},{"date":"1397/05/23 18:20","price":2838},{"date":"1397/05/23 18:30","price":2832},{"date":"1397/05/23 18:50","price":2849},{"date":"1397/05/23 19:00","price":2839},{"date":"1397/05/23 19:10","price":2835},{"date":"1397/05/23 19:20","price":2834},{"date":"1397/05/23 19:30","price":2837},{"date":"1397/05/23 19:40","price":2840},{"date":"1397/05/23 19:50","price":2837},{"date":"1397/05/23 20:00","price":2846},{"date":"1397/05/23 20:10","price":2824},{"date":"1397/05/23 20:30","price":2814},{"date":"1397/05/23 20:50","price":2810},{"date":"1397/05/23 21:00","price":2815},{"date":"1397/05/23 21:10","price":2811}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398