پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34809
بیشترین: 
36225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34869
زمان: 
5/23 21:10
قیمت دینار کویت امروز 23 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 34869 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":35169},{"date":"1397/05/23 10:30","price":35163},{"date":"1397/05/23 10:50","price":35150},{"date":"1397/05/23 11:00","price":35126},{"date":"1397/05/23 11:20","price":36172},{"date":"1397/05/23 11:30","price":35530},{"date":"1397/05/23 11:50","price":35398},{"date":"1397/05/23 12:00","price":35520},{"date":"1397/05/23 12:10","price":35259},{"date":"1397/05/23 12:20","price":35537},{"date":"1397/05/23 12:30","price":35133},{"date":"1397/05/23 12:50","price":36225},{"date":"1397/05/23 13:00","price":35563},{"date":"1397/05/23 13:10","price":35262},{"date":"1397/05/23 13:20","price":35209},{"date":"1397/05/23 13:30","price":35262},{"date":"1397/05/23 13:50","price":35067},{"date":"1397/05/23 14:00","price":35116},{"date":"1397/05/23 14:10","price":35375},{"date":"1397/05/23 14:20","price":35193},{"date":"1397/05/23 14:30","price":35150},{"date":"1397/05/23 14:50","price":35477},{"date":"1397/05/23 15:00","price":35335},{"date":"1397/05/23 15:10","price":35517},{"date":"1397/05/23 15:20","price":35586},{"date":"1397/05/23 15:30","price":35265},{"date":"1397/05/23 15:50","price":35262},{"date":"1397/05/23 16:00","price":35090},{"date":"1397/05/23 16:10","price":35064},{"date":"1397/05/23 16:20","price":34984},{"date":"1397/05/23 16:30","price":34809},{"date":"1397/05/23 16:50","price":34925},{"date":"1397/05/23 17:00","price":35318},{"date":"1397/05/23 17:10","price":35160},{"date":"1397/05/23 17:20","price":35279},{"date":"1397/05/23 17:30","price":35067},{"date":"1397/05/23 17:50","price":35078},{"date":"1397/05/23 18:00","price":35192},{"date":"1397/05/23 18:10","price":35215},{"date":"1397/05/23 18:20","price":35202},{"date":"1397/05/23 18:30","price":35179},{"date":"1397/05/23 18:50","price":35318},{"date":"1397/05/23 19:00","price":35245},{"date":"1397/05/23 19:10","price":35164},{"date":"1397/05/23 19:20","price":35126},{"date":"1397/05/23 19:30","price":35205},{"date":"1397/05/23 19:40","price":35230},{"date":"1397/05/23 19:50","price":35204},{"date":"1397/05/23 20:00","price":35208},{"date":"1397/05/23 20:10","price":35082},{"date":"1397/05/23 20:20","price":35051},{"date":"1397/05/23 20:30","price":35005},{"date":"1397/05/23 20:50","price":34935},{"date":"1397/05/23 21:00","price":34849},{"date":"1397/05/23 21:10","price":34869}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398