پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1153
بیشترین: 
1200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153
زمان: 
5/23 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 23 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":1165},{"date":"1397/05/23 10:50","price":1164},{"date":"1397/05/23 11:00","price":1163},{"date":"1397/05/23 11:10","price":1192},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1199},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1183},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1173},{"date":"1397/05/23 12:00","price":1177},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1180},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1174},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1171},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1200},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1184},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1169},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1166},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1169},{"date":"1397/05/23 13:50","price":1160},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1163},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1175},{"date":"1397/05/23 14:20","price":1167},{"date":"1397/05/23 14:30","price":1168},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1175},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1171},{"date":"1397/05/23 15:10","price":1177},{"date":"1397/05/23 15:20","price":1176},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1168},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1166},{"date":"1397/05/23 16:10","price":1160},{"date":"1397/05/23 16:20","price":1156},{"date":"1397/05/23 16:30","price":1155},{"date":"1397/05/23 16:50","price":1161},{"date":"1397/05/23 17:00","price":1165},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1164},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1162},{"date":"1397/05/23 17:30","price":1158},{"date":"1397/05/23 17:50","price":1164},{"date":"1397/05/23 18:00","price":1169},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1166},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1173},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1169},{"date":"1397/05/23 19:10","price":1167},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1168},{"date":"1397/05/23 19:40","price":1171},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1167},{"date":"1397/05/23 20:00","price":1171},{"date":"1397/05/23 20:10","price":1160},{"date":"1397/05/23 20:20","price":1159},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1157},{"date":"1397/05/23 20:50","price":1155},{"date":"1397/05/23 21:10","price":1153}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398