پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10580
بیشترین: 
11009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10602
زمان: 
5/23 21:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 10602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":10688},{"date":"1397/05/23 10:30","price":10687},{"date":"1397/05/23 10:50","price":10681},{"date":"1397/05/23 11:00","price":10672},{"date":"1397/05/23 11:10","price":10674},{"date":"1397/05/23 11:20","price":10995},{"date":"1397/05/23 11:30","price":10799},{"date":"1397/05/23 11:50","price":10759},{"date":"1397/05/23 12:00","price":10796},{"date":"1397/05/23 12:10","price":10716},{"date":"1397/05/23 12:20","price":10800},{"date":"1397/05/23 12:30","price":10648},{"date":"1397/05/23 12:50","price":11009},{"date":"1397/05/23 13:00","price":10808},{"date":"1397/05/23 13:10","price":10716},{"date":"1397/05/23 13:20","price":10727},{"date":"1397/05/23 13:30","price":10717},{"date":"1397/05/23 13:50","price":10657},{"date":"1397/05/23 14:00","price":10642},{"date":"1397/05/23 14:10","price":10751},{"date":"1397/05/23 14:20","price":10695},{"date":"1397/05/23 14:30","price":10683},{"date":"1397/05/23 14:50","price":10797},{"date":"1397/05/23 15:00","price":10727},{"date":"1397/05/23 15:10","price":10795},{"date":"1397/05/23 15:20","price":10815},{"date":"1397/05/23 15:30","price":10719},{"date":"1397/05/23 15:50","price":10718},{"date":"1397/05/23 16:00","price":10678},{"date":"1397/05/23 16:10","price":10657},{"date":"1397/05/23 16:20","price":10632},{"date":"1397/05/23 16:30","price":10580},{"date":"1397/05/23 16:50","price":10615},{"date":"1397/05/23 17:00","price":10708},{"date":"1397/05/23 17:10","price":10687},{"date":"1397/05/23 17:20","price":10724},{"date":"1397/05/23 17:30","price":10657},{"date":"1397/05/23 17:50","price":10690},{"date":"1397/05/23 18:00","price":10726},{"date":"1397/05/23 18:10","price":10731},{"date":"1397/05/23 18:20","price":10726},{"date":"1397/05/23 18:30","price":10721},{"date":"1397/05/23 18:50","price":10763},{"date":"1397/05/23 19:00","price":10739},{"date":"1397/05/23 19:10","price":10753},{"date":"1397/05/23 19:20","price":10701},{"date":"1397/05/23 19:30","price":10722},{"date":"1397/05/23 19:40","price":10724},{"date":"1397/05/23 19:50","price":10713},{"date":"1397/05/23 20:00","price":10715},{"date":"1397/05/23 20:10","price":10675},{"date":"1397/05/23 20:20","price":10669},{"date":"1397/05/23 20:30","price":10655},{"date":"1397/05/23 20:50","price":10627},{"date":"1397/05/23 21:00","price":10595},{"date":"1397/05/23 21:10","price":10602}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398