پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
8012
بیشترین: 
8338
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8037
زمان: 
5/23 21:10
قیمت دلار کانادا امروز 23 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 23 مرداد 1397 , 8037 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":8095},{"date":"1397/05/23 10:30","price":8094},{"date":"1397/05/23 10:50","price":8089},{"date":"1397/05/23 11:00","price":8082},{"date":"1397/05/23 11:10","price":8084},{"date":"1397/05/23 11:20","price":8327},{"date":"1397/05/23 11:30","price":8178},{"date":"1397/05/23 11:50","price":8148},{"date":"1397/05/23 12:00","price":8176},{"date":"1397/05/23 12:10","price":8116},{"date":"1397/05/23 12:20","price":8179},{"date":"1397/05/23 12:30","price":8064},{"date":"1397/05/23 12:50","price":8338},{"date":"1397/05/23 13:00","price":8185},{"date":"1397/05/23 13:10","price":8116},{"date":"1397/05/23 13:20","price":8124},{"date":"1397/05/23 13:30","price":8117},{"date":"1397/05/23 13:50","price":8071},{"date":"1397/05/23 14:00","price":8082},{"date":"1397/05/23 14:10","price":8142},{"date":"1397/05/23 14:20","price":8100},{"date":"1397/05/23 14:30","price":8091},{"date":"1397/05/23 14:50","price":8177},{"date":"1397/05/23 15:00","price":8124},{"date":"1397/05/23 15:10","price":8175},{"date":"1397/05/23 15:20","price":8191},{"date":"1397/05/23 15:30","price":8118},{"date":"1397/05/23 16:00","price":8087},{"date":"1397/05/23 16:10","price":8071},{"date":"1397/05/23 16:20","price":8052},{"date":"1397/05/23 16:30","price":8012},{"date":"1397/05/23 16:50","price":8039},{"date":"1397/05/23 17:00","price":8110},{"date":"1397/05/23 17:10","price":8094},{"date":"1397/05/23 17:20","price":8122},{"date":"1397/05/23 17:30","price":8071},{"date":"1397/05/23 17:50","price":8105},{"date":"1397/05/23 18:00","price":8130},{"date":"1397/05/23 18:10","price":8127},{"date":"1397/05/23 18:20","price":8128},{"date":"1397/05/23 18:30","price":8124},{"date":"1397/05/23 18:50","price":8151},{"date":"1397/05/23 19:00","price":8134},{"date":"1397/05/23 19:10","price":8150},{"date":"1397/05/23 19:20","price":8112},{"date":"1397/05/23 19:30","price":8134},{"date":"1397/05/23 19:40","price":8141},{"date":"1397/05/23 19:50","price":8136},{"date":"1397/05/23 20:00","price":8130},{"date":"1397/05/23 20:10","price":8096},{"date":"1397/05/23 20:20","price":8084},{"date":"1397/05/23 20:30","price":8075},{"date":"1397/05/23 20:50","price":8055},{"date":"1397/05/23 21:00","price":8026},{"date":"1397/05/23 21:10","price":8037}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398