پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
949
بیشترین: 
988
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
949
زمان: 
5/23 21:00
قیمت ین ژاپن امروز 23 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 مرداد 1397 , 949 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":959},{"date":"1397/05/23 10:50","price":958},{"date":"1397/05/23 11:00","price":957},{"date":"1397/05/23 11:10","price":958},{"date":"1397/05/23 11:20","price":986},{"date":"1397/05/23 11:30","price":969},{"date":"1397/05/23 11:50","price":965},{"date":"1397/05/23 12:00","price":969},{"date":"1397/05/23 12:10","price":961},{"date":"1397/05/23 12:20","price":969},{"date":"1397/05/23 12:30","price":955},{"date":"1397/05/23 12:50","price":988},{"date":"1397/05/23 13:00","price":970},{"date":"1397/05/23 13:10","price":961},{"date":"1397/05/23 13:20","price":962},{"date":"1397/05/23 13:50","price":956},{"date":"1397/05/23 14:00","price":958},{"date":"1397/05/23 14:10","price":965},{"date":"1397/05/23 14:20","price":960},{"date":"1397/05/23 14:30","price":958},{"date":"1397/05/23 14:50","price":969},{"date":"1397/05/23 15:00","price":962},{"date":"1397/05/23 15:10","price":969},{"date":"1397/05/23 15:20","price":970},{"date":"1397/05/23 15:30","price":962},{"date":"1397/05/23 16:00","price":958},{"date":"1397/05/23 16:10","price":956},{"date":"1397/05/23 16:20","price":954},{"date":"1397/05/23 16:30","price":949},{"date":"1397/05/23 16:50","price":952},{"date":"1397/05/23 17:00","price":961},{"date":"1397/05/23 17:10","price":959},{"date":"1397/05/23 17:20","price":962},{"date":"1397/05/23 17:30","price":956},{"date":"1397/05/23 17:50","price":955},{"date":"1397/05/23 18:00","price":959},{"date":"1397/05/23 18:50","price":963},{"date":"1397/05/23 19:00","price":961},{"date":"1397/05/23 19:20","price":956},{"date":"1397/05/23 19:30","price":959},{"date":"1397/05/23 19:40","price":960},{"date":"1397/05/23 19:50","price":959},{"date":"1397/05/23 20:10","price":957},{"date":"1397/05/23 20:20","price":955},{"date":"1397/05/23 20:50","price":952},{"date":"1397/05/23 21:00","price":949}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398