پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1538
بیشترین: 
1665
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1631
زمان: 
5/23 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 23 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":1552},{"date":"1397/05/23 10:50","price":1551},{"date":"1397/05/23 11:00","price":1549},{"date":"1397/05/23 11:10","price":1588},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1597},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1568},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1562},{"date":"1397/05/23 12:00","price":1567},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1572},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1564},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1560},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1598},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1578},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1558},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1554},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1557},{"date":"1397/05/23 13:50","price":1545},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1549},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1565},{"date":"1397/05/23 14:20","price":1555},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1566},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1559},{"date":"1397/05/23 15:10","price":1567},{"date":"1397/05/23 15:20","price":1566},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1556},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1552},{"date":"1397/05/23 16:10","price":1546},{"date":"1397/05/23 16:20","price":1540},{"date":"1397/05/23 16:30","price":1538},{"date":"1397/05/23 16:50","price":1546},{"date":"1397/05/23 17:00","price":1552},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1551},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1547},{"date":"1397/05/23 17:30","price":1543},{"date":"1397/05/23 17:50","price":1628},{"date":"1397/05/23 18:00","price":1633},{"date":"1397/05/23 18:10","price":1640},{"date":"1397/05/23 18:20","price":1639},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1632},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1644},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1631},{"date":"1397/05/23 19:10","price":1634},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1625},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1636},{"date":"1397/05/23 19:40","price":1665},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1645},{"date":"1397/05/23 20:00","price":1648},{"date":"1397/05/23 20:10","price":1632},{"date":"1397/05/23 20:20","price":1635},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1630},{"date":"1397/05/23 21:00","price":1643},{"date":"1397/05/23 21:10","price":1631}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398