پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2863
بیشترین: 
2980
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2868
زمان: 
5/23 21:10
قیمت درهم امارات امروز 23 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 2868 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":2893},{"date":"1397/05/23 10:30","price":2892},{"date":"1397/05/23 10:50","price":2890},{"date":"1397/05/23 11:10","price":2888},{"date":"1397/05/23 11:20","price":2976},{"date":"1397/05/23 11:30","price":2923},{"date":"1397/05/23 11:50","price":2912},{"date":"1397/05/23 12:00","price":2922},{"date":"1397/05/23 12:10","price":2900},{"date":"1397/05/23 12:20","price":2923},{"date":"1397/05/23 12:30","price":2882},{"date":"1397/05/23 12:50","price":2980},{"date":"1397/05/23 13:00","price":2925},{"date":"1397/05/23 13:10","price":2900},{"date":"1397/05/23 13:20","price":2903},{"date":"1397/05/23 13:30","price":2901},{"date":"1397/05/23 13:50","price":2884},{"date":"1397/05/23 14:00","price":2880},{"date":"1397/05/23 14:10","price":2910},{"date":"1397/05/23 14:20","price":2895},{"date":"1397/05/23 14:30","price":2891},{"date":"1397/05/23 14:50","price":2922},{"date":"1397/05/23 15:00","price":2903},{"date":"1397/05/23 15:10","price":2922},{"date":"1397/05/23 15:20","price":2927},{"date":"1397/05/23 15:30","price":2901},{"date":"1397/05/23 16:00","price":2890},{"date":"1397/05/23 16:10","price":2884},{"date":"1397/05/23 16:20","price":2878},{"date":"1397/05/23 16:30","price":2863},{"date":"1397/05/23 16:50","price":2873},{"date":"1397/05/23 17:00","price":2898},{"date":"1397/05/23 17:10","price":2892},{"date":"1397/05/23 17:20","price":2902},{"date":"1397/05/23 17:30","price":2884},{"date":"1397/05/23 17:50","price":2885},{"date":"1397/05/23 18:00","price":2896},{"date":"1397/05/23 18:20","price":2895},{"date":"1397/05/23 18:30","price":2893},{"date":"1397/05/23 18:50","price":2904},{"date":"1397/05/23 19:00","price":2898},{"date":"1397/05/23 19:10","price":2903},{"date":"1397/05/23 19:20","price":2888},{"date":"1397/05/23 19:30","price":2895},{"date":"1397/05/23 19:40","price":2898},{"date":"1397/05/23 19:50","price":2896},{"date":"1397/05/23 20:10","price":2886},{"date":"1397/05/23 20:20","price":2884},{"date":"1397/05/23 20:30","price":2879},{"date":"1397/05/23 20:50","price":2874},{"date":"1397/05/23 21:00","price":2867},{"date":"1397/05/23 21:10","price":2868}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398