پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13380
بیشترین: 
13965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13398
زمان: 
5/23 21:10
قیمت پوند امروز 23 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 23 مرداد 1397 , 13398 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:20","price":13558},{"date":"1397/05/23 10:30","price":13557},{"date":"1397/05/23 10:50","price":13549},{"date":"1397/05/23 11:00","price":13538},{"date":"1397/05/23 11:10","price":13540},{"date":"1397/05/23 11:20","price":13947},{"date":"1397/05/23 11:30","price":13698},{"date":"1397/05/23 11:50","price":13647},{"date":"1397/05/23 12:00","price":13695},{"date":"1397/05/23 12:10","price":13594},{"date":"1397/05/23 12:20","price":13700},{"date":"1397/05/23 12:30","price":13507},{"date":"1397/05/23 12:50","price":13965},{"date":"1397/05/23 13:00","price":13710},{"date":"1397/05/23 13:10","price":13594},{"date":"1397/05/23 13:20","price":13608},{"date":"1397/05/23 13:30","price":13595},{"date":"1397/05/23 13:50","price":13519},{"date":"1397/05/23 14:00","price":13538},{"date":"1397/05/23 14:10","price":13637},{"date":"1397/05/23 14:20","price":13567},{"date":"1397/05/23 14:30","price":13552},{"date":"1397/05/23 14:50","price":13696},{"date":"1397/05/23 15:00","price":13608},{"date":"1397/05/23 15:10","price":13693},{"date":"1397/05/23 15:20","price":13719},{"date":"1397/05/23 15:30","price":13598},{"date":"1397/05/23 15:50","price":13596},{"date":"1397/05/23 16:00","price":13545},{"date":"1397/05/23 16:10","price":13519},{"date":"1397/05/23 16:20","price":13487},{"date":"1397/05/23 16:30","price":13420},{"date":"1397/05/23 16:50","price":13465},{"date":"1397/05/23 17:00","price":13584},{"date":"1397/05/23 17:10","price":13557},{"date":"1397/05/23 17:20","price":13604},{"date":"1397/05/23 17:30","price":13519},{"date":"1397/05/23 17:50","price":13533},{"date":"1397/05/23 18:00","price":13580},{"date":"1397/05/23 18:10","price":13586},{"date":"1397/05/23 18:20","price":13584},{"date":"1397/05/23 18:30","price":13571},{"date":"1397/05/23 18:50","price":13622},{"date":"1397/05/23 19:00","price":13595},{"date":"1397/05/23 19:10","price":13615},{"date":"1397/05/23 19:20","price":13544},{"date":"1397/05/23 19:30","price":13576},{"date":"1397/05/23 19:40","price":13587},{"date":"1397/05/23 19:50","price":13565},{"date":"1397/05/23 20:00","price":13568},{"date":"1397/05/23 20:10","price":13513},{"date":"1397/05/23 20:20","price":13495},{"date":"1397/05/23 20:30","price":13474},{"date":"1397/05/23 20:50","price":13438},{"date":"1397/05/23 21:00","price":13380},{"date":"1397/05/23 21:10","price":13398}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398