پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1279000
بیشترین: 
1310000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1282000
زمان: 
5/23 22:05
قیمت مثقال طلا امروز 23 مرداد 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1282000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 10:10","price":1296000},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1307000},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1310000},{"date":"1397/05/23 11:40","price":1309000},{"date":"1397/05/23 11:45","price":1307000},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1306000},{"date":"1397/05/23 11:55","price":1302000},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1301000},{"date":"1397/05/23 12:15","price":1298000},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1296000},{"date":"1397/05/23 12:25","price":1295000},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1297000},{"date":"1397/05/23 12:45","price":1294000},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1295000},{"date":"1397/05/23 12:55","price":1294000},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1291000},{"date":"1397/05/23 13:05","price":1292000},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1287000},{"date":"1397/05/23 13:15","price":1284000},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1285000},{"date":"1397/05/23 13:25","price":1290000},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1287000},{"date":"1397/05/23 13:40","price":1289000},{"date":"1397/05/23 13:55","price":1290000},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1292000},{"date":"1397/05/23 14:05","price":1293000},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1291000},{"date":"1397/05/23 14:15","price":1290000},{"date":"1397/05/23 14:25","price":1293000},{"date":"1397/05/23 14:40","price":1292000},{"date":"1397/05/23 14:45","price":1294000},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1292000},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1291000},{"date":"1397/05/23 15:10","price":1290000},{"date":"1397/05/23 15:15","price":1291000},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1290000},{"date":"1397/05/23 15:40","price":1291000},{"date":"1397/05/23 15:45","price":1289000},{"date":"1397/05/23 15:55","price":1287000},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1286000},{"date":"1397/05/23 16:15","price":1285000},{"date":"1397/05/23 16:40","price":1289000},{"date":"1397/05/23 16:45","price":1288000},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1287000},{"date":"1397/05/23 17:40","price":1289000},{"date":"1397/05/23 17:45","price":1287000},{"date":"1397/05/23 17:50","price":1289000},{"date":"1397/05/23 18:15","price":1290000},{"date":"1397/05/23 18:20","price":1288000},{"date":"1397/05/23 18:25","price":1292000},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1294000},{"date":"1397/05/23 18:40","price":1296000},{"date":"1397/05/23 18:45","price":1295000},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1291000},{"date":"1397/05/23 19:05","price":1290000},{"date":"1397/05/23 19:15","price":1292000},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1293000},{"date":"1397/05/23 19:25","price":1294000},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1292000},{"date":"1397/05/23 19:35","price":1294000},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1292000},{"date":"1397/05/23 20:25","price":1291000},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1290000},{"date":"1397/05/23 20:40","price":1288000},{"date":"1397/05/23 20:45","price":1287000},{"date":"1397/05/23 20:55","price":1289000},{"date":"1397/05/23 21:00","price":1290000},{"date":"1397/05/23 21:05","price":1289000},{"date":"1397/05/23 21:15","price":1291000},{"date":"1397/05/23 21:20","price":1290000},{"date":"1397/05/23 21:30","price":1287000},{"date":"1397/05/23 21:40","price":1289000},{"date":"1397/05/23 21:45","price":1284000},{"date":"1397/05/23 21:55","price":1279000},{"date":"1397/05/23 22:00","price":1284000},{"date":"1397/05/23 22:05","price":1282000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398