کمترین: 
1025.5
بیشترین: 
1025.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1025.5
زمان: 
5/23 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1025.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 09:20","price":1025.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398