کمترین: 
502.3
بیشترین: 
502.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502.3
زمان: 
5/23 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 23 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 502.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 09:20","price":502.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398