پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1278500
بیشترین: 
1310500
قیمت تقلبی: 
1280500
زمان: 
5/23 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 23 مرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1280500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 00:00","price":1295500},{"date":"1397/05/23 00:05","price":1298500},{"date":"1397/05/23 00:10","price":1297500},{"date":"1397/05/23 01:05","price":1296500},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1307500},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1310500},{"date":"1397/05/23 11:40","price":1309500},{"date":"1397/05/23 11:45","price":1307500},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1306500},{"date":"1397/05/23 11:55","price":1302500},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1301500},{"date":"1397/05/23 12:15","price":1298500},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1296500},{"date":"1397/05/23 12:25","price":1295500},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1297500},{"date":"1397/05/23 12:45","price":1294500},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1295500},{"date":"1397/05/23 12:55","price":1294500},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1291500},{"date":"1397/05/23 13:05","price":1292500},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1287500},{"date":"1397/05/23 13:15","price":1284500},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1285500},{"date":"1397/05/23 13:25","price":1290500},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1287500},{"date":"1397/05/23 13:40","price":1289500},{"date":"1397/05/23 13:55","price":1290500},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1292500},{"date":"1397/05/23 14:05","price":1293500},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1291500},{"date":"1397/05/23 14:15","price":1290500},{"date":"1397/05/23 14:25","price":1293500},{"date":"1397/05/23 14:40","price":1292500},{"date":"1397/05/23 14:45","price":1294500},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1292500},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1291500},{"date":"1397/05/23 15:10","price":1290500},{"date":"1397/05/23 15:15","price":1291500},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1290500},{"date":"1397/05/23 15:40","price":1291500},{"date":"1397/05/23 15:55","price":1290500},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1287500},{"date":"1397/05/23 16:05","price":1288500},{"date":"1397/05/23 16:15","price":1287500},{"date":"1397/05/23 16:20","price":1288500},{"date":"1397/05/23 16:25","price":1287500},{"date":"1397/05/23 16:40","price":1289500},{"date":"1397/05/23 17:05","price":1290500},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1289500},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1288500},{"date":"1397/05/23 17:25","price":1289500},{"date":"1397/05/23 17:40","price":1290500},{"date":"1397/05/23 17:45","price":1289500},{"date":"1397/05/23 18:20","price":1290500},{"date":"1397/05/23 18:25","price":1291500},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1294500},{"date":"1397/05/23 18:40","price":1296500},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1295500},{"date":"1397/05/23 18:55","price":1294500},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1292500},{"date":"1397/05/23 19:05","price":1291500},{"date":"1397/05/23 19:10","price":1289500},{"date":"1397/05/23 19:15","price":1291500},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1292500},{"date":"1397/05/23 19:25","price":1293500},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1292500},{"date":"1397/05/23 19:35","price":1293500},{"date":"1397/05/23 19:45","price":1294500},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1293500},{"date":"1397/05/23 20:00","price":1291500},{"date":"1397/05/23 20:15","price":1292500},{"date":"1397/05/23 20:25","price":1291500},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1290500},{"date":"1397/05/23 20:40","price":1289500},{"date":"1397/05/23 20:45","price":1287500},{"date":"1397/05/23 20:55","price":1288500},{"date":"1397/05/23 21:15","price":1290500},{"date":"1397/05/23 21:20","price":1288500},{"date":"1397/05/23 21:25","price":1289500},{"date":"1397/05/23 21:30","price":1287500},{"date":"1397/05/23 21:45","price":1284500},{"date":"1397/05/23 21:55","price":1278500},{"date":"1397/05/23 22:00","price":1283500},{"date":"1397/05/23 22:05","price":1281500},{"date":"1397/05/23 22:45","price":1282500},{"date":"1397/05/23 23:00","price":1281500},{"date":"1397/05/23 23:50","price":1280500}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398