پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1306000
بیشترین: 
1370400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1310700
زمان: 
5/23 23:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 23 مرداد 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 23 مرداد 1397 , 1310700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/23 00:00","price":1318900},{"date":"1397/05/23 00:10","price":1319000},{"date":"1397/05/23 00:20","price":1319100},{"date":"1397/05/23 00:30","price":1319000},{"date":"1397/05/23 02:45","price":1318900},{"date":"1397/05/23 02:50","price":1319000},{"date":"1397/05/23 03:00","price":1318900},{"date":"1397/05/23 03:15","price":1319000},{"date":"1397/05/23 03:25","price":1318900},{"date":"1397/05/23 03:45","price":1319000},{"date":"1397/05/23 03:50","price":1319100},{"date":"1397/05/23 03:55","price":1319000},{"date":"1397/05/23 04:45","price":1319100},{"date":"1397/05/23 04:50","price":1319000},{"date":"1397/05/23 05:40","price":1318700},{"date":"1397/05/23 05:45","price":1318900},{"date":"1397/05/23 05:50","price":1319000},{"date":"1397/05/23 05:55","price":1318800},{"date":"1397/05/23 06:00","price":1319000},{"date":"1397/05/23 06:10","price":1319200},{"date":"1397/05/23 06:15","price":1319000},{"date":"1397/05/23 06:30","price":1319100},{"date":"1397/05/23 06:40","price":1319000},{"date":"1397/05/23 06:50","price":1318900},{"date":"1397/05/23 06:55","price":1319000},{"date":"1397/05/23 07:10","price":1318900},{"date":"1397/05/23 07:20","price":1319000},{"date":"1397/05/23 07:25","price":1318900},{"date":"1397/05/23 07:30","price":1319000},{"date":"1397/05/23 07:40","price":1318900},{"date":"1397/05/23 07:45","price":1319000},{"date":"1397/05/23 08:05","price":1318900},{"date":"1397/05/23 08:10","price":1319000},{"date":"1397/05/23 08:50","price":1318900},{"date":"1397/05/23 08:55","price":1319100},{"date":"1397/05/23 09:00","price":1318900},{"date":"1397/05/23 09:05","price":1319000},{"date":"1397/05/23 09:45","price":1318900},{"date":"1397/05/23 09:50","price":1319000},{"date":"1397/05/23 10:05","price":1318900},{"date":"1397/05/23 10:15","price":1319100},{"date":"1397/05/23 10:20","price":1318900},{"date":"1397/05/23 10:30","price":1319000},{"date":"1397/05/23 10:40","price":1319100},{"date":"1397/05/23 10:45","price":1318900},{"date":"1397/05/23 10:50","price":1319000},{"date":"1397/05/23 10:55","price":1318900},{"date":"1397/05/23 11:00","price":1319000},{"date":"1397/05/23 11:05","price":1363800},{"date":"1397/05/23 11:10","price":1358600},{"date":"1397/05/23 11:15","price":1340600},{"date":"1397/05/23 11:20","price":1337100},{"date":"1397/05/23 11:25","price":1344000},{"date":"1397/05/23 11:30","price":1346400},{"date":"1397/05/23 11:40","price":1332300},{"date":"1397/05/23 11:45","price":1328800},{"date":"1397/05/23 11:50","price":1328900},{"date":"1397/05/23 11:55","price":1333100},{"date":"1397/05/23 12:00","price":1336300},{"date":"1397/05/23 12:05","price":1329700},{"date":"1397/05/23 12:10","price":1327900},{"date":"1397/05/23 12:15","price":1329700},{"date":"1397/05/23 12:20","price":1326300},{"date":"1397/05/23 12:25","price":1328000},{"date":"1397/05/23 12:30","price":1370400},{"date":"1397/05/23 12:40","price":1360000},{"date":"1397/05/23 12:45","price":1354700},{"date":"1397/05/23 12:50","price":1346100},{"date":"1397/05/23 12:55","price":1337900},{"date":"1397/05/23 13:00","price":1323300},{"date":"1397/05/23 13:05","price":1325000},{"date":"1397/05/23 13:10","price":1318100},{"date":"1397/05/23 13:15","price":1321700},{"date":"1397/05/23 13:20","price":1323400},{"date":"1397/05/23 13:30","price":1320300},{"date":"1397/05/23 13:40","price":1313500},{"date":"1397/05/23 13:45","price":1313600},{"date":"1397/05/23 13:50","price":1313500},{"date":"1397/05/23 13:55","price":1317600},{"date":"1397/05/23 14:00","price":1327700},{"date":"1397/05/23 14:05","price":1331000},{"date":"1397/05/23 14:10","price":1320900},{"date":"1397/05/23 14:15","price":1322700},{"date":"1397/05/23 14:25","price":1327600},{"date":"1397/05/23 14:30","price":1322600},{"date":"1397/05/23 14:40","price":1332800},{"date":"1397/05/23 14:45","price":1326100},{"date":"1397/05/23 14:50","price":1331100},{"date":"1397/05/23 14:55","price":1326100},{"date":"1397/05/23 15:00","price":1332800},{"date":"1397/05/23 15:15","price":1332100},{"date":"1397/05/23 15:20","price":1321900},{"date":"1397/05/23 15:25","price":1323600},{"date":"1397/05/23 15:30","price":1323700},{"date":"1397/05/23 15:40","price":1323600},{"date":"1397/05/23 15:45","price":1315300},{"date":"1397/05/23 15:50","price":1318500},{"date":"1397/05/23 15:55","price":1316200},{"date":"1397/05/23 16:00","price":1316100},{"date":"1397/05/23 16:05","price":1314400},{"date":"1397/05/23 16:10","price":1312800},{"date":"1397/05/23 16:15","price":1306000},{"date":"1397/05/23 16:20","price":1306200},{"date":"1397/05/23 16:25","price":1307800},{"date":"1397/05/23 16:30","price":1311100},{"date":"1397/05/23 16:45","price":1315200},{"date":"1397/05/23 16:55","price":1321900},{"date":"1397/05/23 17:00","price":1320100},{"date":"1397/05/23 17:05","price":1320300},{"date":"1397/05/23 17:10","price":1320100},{"date":"1397/05/23 17:15","price":1316800},{"date":"1397/05/23 17:20","price":1317000},{"date":"1397/05/23 17:25","price":1320300},{"date":"1397/05/23 17:30","price":1316900},{"date":"1397/05/23 17:40","price":1317600},{"date":"1397/05/23 17:45","price":1322900},{"date":"1397/05/23 17:50","price":1322400},{"date":"1397/05/23 17:55","price":1322700},{"date":"1397/05/23 18:05","price":1317500},{"date":"1397/05/23 18:15","price":1322800},{"date":"1397/05/23 18:25","price":1321000},{"date":"1397/05/23 18:30","price":1317600},{"date":"1397/05/23 18:40","price":1327900},{"date":"1397/05/23 18:45","price":1329400},{"date":"1397/05/23 18:50","price":1324400},{"date":"1397/05/23 18:55","price":1327800},{"date":"1397/05/23 19:00","price":1322700},{"date":"1397/05/23 19:05","price":1322600},{"date":"1397/05/23 19:20","price":1324300},{"date":"1397/05/23 19:30","price":1326000},{"date":"1397/05/23 19:35","price":1326100},{"date":"1397/05/23 19:40","price":1326200},{"date":"1397/05/23 19:45","price":1324300},{"date":"1397/05/23 19:50","price":1327700},{"date":"1397/05/23 20:00","price":1317600},{"date":"1397/05/23 20:10","price":1317400},{"date":"1397/05/23 20:15","price":1317500},{"date":"1397/05/23 20:25","price":1312600},{"date":"1397/05/23 20:30","price":1310800},{"date":"1397/05/23 20:40","price":1312500},{"date":"1397/05/23 20:45","price":1310800},{"date":"1397/05/23 20:50","price":1310700},{"date":"1397/05/23 20:55","price":1309200},{"date":"1397/05/23 21:00","price":1310800},{"date":"1397/05/23 21:05","price":1309200},{"date":"1397/05/23 21:10","price":1310800},{"date":"1397/05/23 21:45","price":1310900},{"date":"1397/05/23 22:00","price":1310800},{"date":"1397/05/23 22:05","price":1310700},{"date":"1397/05/23 22:10","price":1310800},{"date":"1397/05/23 22:15","price":1310700},{"date":"1397/05/23 22:25","price":1310800},{"date":"1397/05/23 22:55","price":1311000},{"date":"1397/05/23 23:00","price":1310700},{"date":"1397/05/23 23:05","price":1310800},{"date":"1397/05/23 23:25","price":1310900},{"date":"1397/05/23 23:30","price":1310700},{"date":"1397/05/23 23:40","price":1310800},{"date":"1397/05/23 23:45","price":1310700}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398