پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1268500
بیشترین: 
1297500
قیمت تقلبی: 
1296500
زمان: 
5/22 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 22 مرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1296500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 11:55","price":1271500},{"date":"1397/05/22 12:05","price":1284500},{"date":"1397/05/22 12:25","price":1279500},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1280500},{"date":"1397/05/22 12:40","price":1279500},{"date":"1397/05/22 13:10","price":1280500},{"date":"1397/05/22 13:25","price":1276500},{"date":"1397/05/22 13:40","price":1278500},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1272500},{"date":"1397/05/22 14:25","price":1274500},{"date":"1397/05/22 14:40","price":1275500},{"date":"1397/05/22 14:45","price":1273500},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1275500},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1274500},{"date":"1397/05/22 15:05","price":1276500},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1277500},{"date":"1397/05/22 15:15","price":1278500},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1277500},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1276500},{"date":"1397/05/22 15:40","price":1278500},{"date":"1397/05/22 15:45","price":1276500},{"date":"1397/05/22 15:55","price":1279500},{"date":"1397/05/22 16:05","price":1276500},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1273500},{"date":"1397/05/22 16:25","price":1272500},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1271500},{"date":"1397/05/22 16:40","price":1274500},{"date":"1397/05/22 16:45","price":1272500},{"date":"1397/05/22 17:05","price":1273500},{"date":"1397/05/22 17:20","price":1270500},{"date":"1397/05/22 17:25","price":1268500},{"date":"1397/05/22 17:40","price":1273500},{"date":"1397/05/22 17:50","price":1275500},{"date":"1397/05/22 17:55","price":1273500},{"date":"1397/05/22 18:15","price":1272500},{"date":"1397/05/22 18:25","price":1274500},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1275500},{"date":"1397/05/22 18:40","price":1278500},{"date":"1397/05/22 18:55","price":1276500},{"date":"1397/05/22 19:05","price":1274500},{"date":"1397/05/22 19:15","price":1277500},{"date":"1397/05/22 19:25","price":1276500},{"date":"1397/05/22 19:40","price":1273500},{"date":"1397/05/22 19:55","price":1272500},{"date":"1397/05/22 20:05","price":1274500},{"date":"1397/05/22 20:10","price":1273500},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1272500},{"date":"1397/05/22 20:25","price":1273500},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1272500},{"date":"1397/05/22 20:40","price":1274500},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1276500},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1277500},{"date":"1397/05/22 21:40","price":1275500},{"date":"1397/05/22 21:45","price":1278500},{"date":"1397/05/22 21:55","price":1281500},{"date":"1397/05/22 22:00","price":1284500},{"date":"1397/05/22 22:05","price":1289500},{"date":"1397/05/22 22:25","price":1290500},{"date":"1397/05/22 22:40","price":1292500},{"date":"1397/05/22 22:50","price":1291500},{"date":"1397/05/22 22:55","price":1292500},{"date":"1397/05/22 23:05","price":1293500},{"date":"1397/05/22 23:10","price":1294500},{"date":"1397/05/22 23:15","price":1293500},{"date":"1397/05/22 23:20","price":1294500},{"date":"1397/05/22 23:25","price":1296500},{"date":"1397/05/22 23:40","price":1297500},{"date":"1397/05/22 23:55","price":1296500}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398