پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1268000
بیشترین: 
1297000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1296000
زمان: 
5/22 23:55
قیمت آبشده نقدی امروز 22 مرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1296000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 11:55","price":1271000},{"date":"1397/05/22 12:05","price":1284000},{"date":"1397/05/22 12:25","price":1279000},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1280000},{"date":"1397/05/22 12:40","price":1279000},{"date":"1397/05/22 13:10","price":1280000},{"date":"1397/05/22 13:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 13:40","price":1277000},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1272000},{"date":"1397/05/22 14:25","price":1274000},{"date":"1397/05/22 14:40","price":1275000},{"date":"1397/05/22 14:45","price":1273000},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1275000},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1274000},{"date":"1397/05/22 15:05","price":1276000},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1277000},{"date":"1397/05/22 15:15","price":1278000},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1277000},{"date":"1397/05/22 15:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 15:40","price":1278000},{"date":"1397/05/22 15:45","price":1276000},{"date":"1397/05/22 15:55","price":1279000},{"date":"1397/05/22 16:05","price":1276000},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1273000},{"date":"1397/05/22 16:25","price":1272000},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1271000},{"date":"1397/05/22 16:40","price":1273000},{"date":"1397/05/22 16:45","price":1272000},{"date":"1397/05/22 17:00","price":1273000},{"date":"1397/05/22 17:20","price":1270000},{"date":"1397/05/22 17:25","price":1268000},{"date":"1397/05/22 17:40","price":1273000},{"date":"1397/05/22 17:50","price":1275000},{"date":"1397/05/22 17:55","price":1273000},{"date":"1397/05/22 18:15","price":1272000},{"date":"1397/05/22 18:25","price":1274000},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1275000},{"date":"1397/05/22 18:40","price":1278000},{"date":"1397/05/22 18:55","price":1276000},{"date":"1397/05/22 19:00","price":1277000},{"date":"1397/05/22 19:05","price":1274000},{"date":"1397/05/22 19:15","price":1277000},{"date":"1397/05/22 19:25","price":1276000},{"date":"1397/05/22 19:40","price":1273000},{"date":"1397/05/22 19:55","price":1272000},{"date":"1397/05/22 20:05","price":1274000},{"date":"1397/05/22 20:10","price":1273000},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1272000},{"date":"1397/05/22 20:25","price":1273000},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1272000},{"date":"1397/05/22 20:40","price":1274000},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1276000},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1277000},{"date":"1397/05/22 21:40","price":1275000},{"date":"1397/05/22 21:45","price":1278000},{"date":"1397/05/22 21:55","price":1281000},{"date":"1397/05/22 22:00","price":1284000},{"date":"1397/05/22 22:05","price":1289000},{"date":"1397/05/22 22:25","price":1290000},{"date":"1397/05/22 22:40","price":1292000},{"date":"1397/05/22 22:50","price":1291000},{"date":"1397/05/22 22:55","price":1292000},{"date":"1397/05/22 23:05","price":1293000},{"date":"1397/05/22 23:10","price":1294000},{"date":"1397/05/22 23:15","price":1293000},{"date":"1397/05/22 23:20","price":1294000},{"date":"1397/05/22 23:25","price":1296000},{"date":"1397/05/22 23:40","price":1297000},{"date":"1397/05/22 23:55","price":1296000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398