پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1653900
بیشترین: 
1700300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1698100
زمان: 
5/22 21:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 22 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1698100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 11:40","price":1669400},{"date":"1397/05/22 11:55","price":1671600},{"date":"1397/05/22 12:05","price":1691500},{"date":"1397/05/22 12:25","price":1673800},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1687100},{"date":"1397/05/22 12:40","price":1682600},{"date":"1397/05/22 13:10","price":1684800},{"date":"1397/05/22 13:25","price":1678200},{"date":"1397/05/22 13:40","price":1667200},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1662800},{"date":"1397/05/22 14:05","price":1669400},{"date":"1397/05/22 14:20","price":1660600},{"date":"1397/05/22 14:25","price":1669400},{"date":"1397/05/22 14:40","price":1682600},{"date":"1397/05/22 14:45","price":1673800},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1676000},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1673800},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1680400},{"date":"1397/05/22 15:25","price":1678200},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1673800},{"date":"1397/05/22 15:40","price":1669400},{"date":"1397/05/22 15:45","price":1678200},{"date":"1397/05/22 15:50","price":1676000},{"date":"1397/05/22 15:55","price":1673800},{"date":"1397/05/22 16:00","price":1676000},{"date":"1397/05/22 16:10","price":1673800},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1669400},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1673800},{"date":"1397/05/22 16:45","price":1676000},{"date":"1397/05/22 16:50","price":1671600},{"date":"1397/05/22 16:55","price":1673800},{"date":"1397/05/22 17:05","price":1669400},{"date":"1397/05/22 17:20","price":1665000},{"date":"1397/05/22 17:25","price":1656100},{"date":"1397/05/22 17:30","price":1653900},{"date":"1397/05/22 17:40","price":1669400},{"date":"1397/05/22 17:45","price":1665000},{"date":"1397/05/22 17:55","price":1671600},{"date":"1397/05/22 18:05","price":1680400},{"date":"1397/05/22 18:10","price":1676000},{"date":"1397/05/22 18:15","price":1684800},{"date":"1397/05/22 18:20","price":1689300},{"date":"1397/05/22 18:25","price":1691500},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1687100},{"date":"1397/05/22 18:45","price":1691500},{"date":"1397/05/22 18:50","price":1693700},{"date":"1397/05/22 18:55","price":1678200},{"date":"1397/05/22 19:05","price":1684800},{"date":"1397/05/22 19:10","price":1687100},{"date":"1397/05/22 19:15","price":1691500},{"date":"1397/05/22 19:20","price":1689300},{"date":"1397/05/22 19:25","price":1698100},{"date":"1397/05/22 19:40","price":1691500},{"date":"1397/05/22 19:50","price":1693700},{"date":"1397/05/22 20:00","price":1691500},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1693700},{"date":"1397/05/22 20:25","price":1691500},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1689300},{"date":"1397/05/22 20:40","price":1693700},{"date":"1397/05/22 20:45","price":1689300},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1687100},{"date":"1397/05/22 20:55","price":1693700},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1700300},{"date":"1397/05/22 21:05","price":1698100}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398