کمترین: 
80
بیشترین: 
85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85
زمان: 
5/22 21:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 22 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 11:30","price":80},{"date":"1397/05/22 12:00","price":82},{"date":"1397/05/22 12:20","price":83},{"date":"1397/05/22 14:00","price":82},{"date":"1397/05/22 14:10","price":83},{"date":"1397/05/22 14:50","price":84},{"date":"1397/05/22 15:00","price":83},{"date":"1397/05/22 15:30","price":84},{"date":"1397/05/22 15:50","price":83},{"date":"1397/05/22 16:00","price":84},{"date":"1397/05/22 17:10","price":83},{"date":"1397/05/22 18:30","price":84},{"date":"1397/05/22 21:10","price":85}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398