کمترین: 
19
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22
زمان: 
5/22 21:10
قیمت درام ارمنستان امروز 22 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":19},{"date":"1397/05/22 12:20","price":20},{"date":"1397/05/22 14:00","price":19},{"date":"1397/05/22 14:10","price":20},{"date":"1397/05/22 18:10","price":21},{"date":"1397/05/22 20:00","price":22},{"date":"1397/05/22 20:10","price":21},{"date":"1397/05/22 21:10","price":22}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398