پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5819
بیشترین: 
6215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6207
زمان: 
5/22 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 22 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 6207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":5912},{"date":"1397/05/22 11:10","price":5910},{"date":"1397/05/22 11:30","price":5819},{"date":"1397/05/22 11:50","price":5944},{"date":"1397/05/22 12:00","price":5954},{"date":"1397/05/22 12:20","price":6014},{"date":"1397/05/22 12:30","price":5997},{"date":"1397/05/22 12:50","price":6035},{"date":"1397/05/22 13:00","price":6045},{"date":"1397/05/22 13:20","price":6067},{"date":"1397/05/22 13:30","price":6012},{"date":"1397/05/22 13:50","price":5970},{"date":"1397/05/22 14:00","price":5957},{"date":"1397/05/22 14:10","price":6025},{"date":"1397/05/22 14:20","price":6020},{"date":"1397/05/22 14:30","price":6023},{"date":"1397/05/22 14:50","price":6046},{"date":"1397/05/22 15:00","price":6048},{"date":"1397/05/22 15:10","price":6057},{"date":"1397/05/22 15:20","price":6046},{"date":"1397/05/22 15:30","price":6063},{"date":"1397/05/22 15:50","price":6040},{"date":"1397/05/22 16:00","price":6104},{"date":"1397/05/22 16:10","price":6103},{"date":"1397/05/22 16:20","price":6098},{"date":"1397/05/22 16:30","price":6111},{"date":"1397/05/22 16:50","price":6121},{"date":"1397/05/22 17:00","price":6108},{"date":"1397/05/22 17:10","price":6098},{"date":"1397/05/22 17:20","price":6101},{"date":"1397/05/22 17:30","price":6042},{"date":"1397/05/22 17:50","price":6069},{"date":"1397/05/22 18:00","price":6114},{"date":"1397/05/22 18:10","price":6115},{"date":"1397/05/22 18:20","price":6151},{"date":"1397/05/22 18:30","price":6174},{"date":"1397/05/22 18:50","price":6160},{"date":"1397/05/22 19:00","price":6132},{"date":"1397/05/22 19:10","price":6157},{"date":"1397/05/22 19:20","price":6187},{"date":"1397/05/22 19:30","price":6215},{"date":"1397/05/22 19:50","price":6192},{"date":"1397/05/22 20:00","price":6204},{"date":"1397/05/22 20:10","price":6195},{"date":"1397/05/22 20:20","price":6198},{"date":"1397/05/22 20:30","price":6195},{"date":"1397/05/22 20:50","price":6173},{"date":"1397/05/22 21:00","price":6191},{"date":"1397/05/22 21:10","price":6207}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398