پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
298
بیشترین: 
318
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
317
زمان: 
5/22 21:00
قیمت بات تایلند امروز 22 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 مرداد 1397 , 317 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":303},{"date":"1397/05/22 11:30","price":298},{"date":"1397/05/22 11:50","price":304},{"date":"1397/05/22 12:00","price":305},{"date":"1397/05/22 12:20","price":308},{"date":"1397/05/22 12:30","price":307},{"date":"1397/05/22 12:50","price":309},{"date":"1397/05/22 13:20","price":311},{"date":"1397/05/22 13:30","price":308},{"date":"1397/05/22 13:50","price":306},{"date":"1397/05/22 14:00","price":305},{"date":"1397/05/22 14:10","price":309},{"date":"1397/05/22 14:20","price":308},{"date":"1397/05/22 14:30","price":309},{"date":"1397/05/22 14:50","price":310},{"date":"1397/05/22 15:00","price":309},{"date":"1397/05/22 15:30","price":311},{"date":"1397/05/22 15:50","price":309},{"date":"1397/05/22 16:00","price":312},{"date":"1397/05/22 16:10","price":313},{"date":"1397/05/22 16:20","price":312},{"date":"1397/05/22 16:50","price":314},{"date":"1397/05/22 17:00","price":313},{"date":"1397/05/22 17:10","price":312},{"date":"1397/05/22 17:20","price":313},{"date":"1397/05/22 17:30","price":309},{"date":"1397/05/22 17:50","price":311},{"date":"1397/05/22 18:00","price":313},{"date":"1397/05/22 18:20","price":315},{"date":"1397/05/22 18:30","price":316},{"date":"1397/05/22 19:00","price":314},{"date":"1397/05/22 19:10","price":315},{"date":"1397/05/22 19:20","price":317},{"date":"1397/05/22 19:30","price":318},{"date":"1397/05/22 19:50","price":317},{"date":"1397/05/22 20:00","price":318},{"date":"1397/05/22 20:10","price":317},{"date":"1397/05/22 20:20","price":318},{"date":"1397/05/22 20:30","price":317},{"date":"1397/05/22 20:50","price":316},{"date":"1397/05/22 21:00","price":317}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398