پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7237
بیشترین: 
7717
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7710
زمان: 
5/22 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 مرداد 1397 , 7710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":7356},{"date":"1397/05/22 10:50","price":7351},{"date":"1397/05/22 11:00","price":7345},{"date":"1397/05/22 11:10","price":7346},{"date":"1397/05/22 11:30","price":7237},{"date":"1397/05/22 11:50","price":7252},{"date":"1397/05/22 12:00","price":7412},{"date":"1397/05/22 12:20","price":7461},{"date":"1397/05/22 12:30","price":7462},{"date":"1397/05/22 12:50","price":7515},{"date":"1397/05/22 13:00","price":7495},{"date":"1397/05/22 13:20","price":7523},{"date":"1397/05/22 13:30","price":7450},{"date":"1397/05/22 13:50","price":7451},{"date":"1397/05/22 14:00","price":7393},{"date":"1397/05/22 14:10","price":7485},{"date":"1397/05/22 14:20","price":7500},{"date":"1397/05/22 14:30","price":7463},{"date":"1397/05/22 14:50","price":7552},{"date":"1397/05/22 15:00","price":7514},{"date":"1397/05/22 15:10","price":7525},{"date":"1397/05/22 15:20","price":7472},{"date":"1397/05/22 15:30","price":7548},{"date":"1397/05/22 15:50","price":7497},{"date":"1397/05/22 16:00","price":7582},{"date":"1397/05/22 16:10","price":7612},{"date":"1397/05/22 16:20","price":7595},{"date":"1397/05/22 16:30","price":7570},{"date":"1397/05/22 16:50","price":7602},{"date":"1397/05/22 17:00","price":7586},{"date":"1397/05/22 17:10","price":7581},{"date":"1397/05/22 17:20","price":7585},{"date":"1397/05/22 17:30","price":7555},{"date":"1397/05/22 17:50","price":7576},{"date":"1397/05/22 18:00","price":7557},{"date":"1397/05/22 18:10","price":7617},{"date":"1397/05/22 18:20","price":7619},{"date":"1397/05/22 18:30","price":7699},{"date":"1397/05/22 18:50","price":7700},{"date":"1397/05/22 19:00","price":7697},{"date":"1397/05/22 19:10","price":7666},{"date":"1397/05/22 19:20","price":7682},{"date":"1397/05/22 19:30","price":7690},{"date":"1397/05/22 19:50","price":7697},{"date":"1397/05/22 20:00","price":7717},{"date":"1397/05/22 20:10","price":7701},{"date":"1397/05/22 20:20","price":7702},{"date":"1397/05/22 20:50","price":7688},{"date":"1397/05/22 21:00","price":7649},{"date":"1397/05/22 21:10","price":7710}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398