پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1186
بیشترین: 
1269
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1269
زمان: 
5/22 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 22 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":1203},{"date":"1397/05/22 10:50","price":1201},{"date":"1397/05/22 11:00","price":1200},{"date":"1397/05/22 11:10","price":1203},{"date":"1397/05/22 11:30","price":1186},{"date":"1397/05/22 11:50","price":1188},{"date":"1397/05/22 12:00","price":1215},{"date":"1397/05/22 12:20","price":1222},{"date":"1397/05/22 12:30","price":1224},{"date":"1397/05/22 12:50","price":1230},{"date":"1397/05/22 13:00","price":1227},{"date":"1397/05/22 13:20","price":1232},{"date":"1397/05/22 13:30","price":1225},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1222},{"date":"1397/05/22 14:00","price":1214},{"date":"1397/05/22 14:10","price":1230},{"date":"1397/05/22 14:20","price":1231},{"date":"1397/05/22 14:30","price":1225},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1241},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1234},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1236},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1228},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1240},{"date":"1397/05/22 15:50","price":1231},{"date":"1397/05/22 16:00","price":1246},{"date":"1397/05/22 16:10","price":1251},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1248},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1244},{"date":"1397/05/22 16:50","price":1253},{"date":"1397/05/22 17:00","price":1247},{"date":"1397/05/22 17:10","price":1248},{"date":"1397/05/22 17:30","price":1242},{"date":"1397/05/22 17:50","price":1247},{"date":"1397/05/22 18:00","price":1244},{"date":"1397/05/22 18:10","price":1254},{"date":"1397/05/22 18:20","price":1253},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1267},{"date":"1397/05/22 19:10","price":1262},{"date":"1397/05/22 19:20","price":1265},{"date":"1397/05/22 19:30","price":1266},{"date":"1397/05/22 20:00","price":1269},{"date":"1397/05/22 20:10","price":1266},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1267},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1266},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1262},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1256},{"date":"1397/05/22 21:10","price":1269}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398