پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1521
بیشترین: 
1625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1623
زمان: 
5/22 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 22 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 22 مرداد 1397 , 1623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":1544},{"date":"1397/05/22 10:50","price":1545},{"date":"1397/05/22 11:00","price":1544},{"date":"1397/05/22 11:30","price":1521},{"date":"1397/05/22 11:50","price":1525},{"date":"1397/05/22 12:00","price":1558},{"date":"1397/05/22 12:20","price":1570},{"date":"1397/05/22 12:50","price":1578},{"date":"1397/05/22 13:00","price":1573},{"date":"1397/05/22 13:20","price":1578},{"date":"1397/05/22 13:30","price":1564},{"date":"1397/05/22 13:50","price":1566},{"date":"1397/05/22 14:00","price":1553},{"date":"1397/05/22 14:10","price":1574},{"date":"1397/05/22 14:20","price":1576},{"date":"1397/05/22 14:30","price":1569},{"date":"1397/05/22 14:50","price":1588},{"date":"1397/05/22 15:00","price":1579},{"date":"1397/05/22 15:10","price":1582},{"date":"1397/05/22 15:20","price":1571},{"date":"1397/05/22 15:30","price":1586},{"date":"1397/05/22 15:50","price":1575},{"date":"1397/05/22 16:00","price":1593},{"date":"1397/05/22 16:10","price":1598},{"date":"1397/05/22 16:20","price":1596},{"date":"1397/05/22 16:30","price":1590},{"date":"1397/05/22 16:50","price":1598},{"date":"1397/05/22 17:00","price":1595},{"date":"1397/05/22 17:30","price":1589},{"date":"1397/05/22 17:50","price":1595},{"date":"1397/05/22 18:00","price":1591},{"date":"1397/05/22 18:10","price":1604},{"date":"1397/05/22 18:20","price":1602},{"date":"1397/05/22 18:30","price":1619},{"date":"1397/05/22 18:50","price":1622},{"date":"1397/05/22 19:10","price":1615},{"date":"1397/05/22 19:20","price":1621},{"date":"1397/05/22 19:50","price":1622},{"date":"1397/05/22 20:00","price":1625},{"date":"1397/05/22 20:10","price":1622},{"date":"1397/05/22 20:20","price":1623},{"date":"1397/05/22 20:30","price":1622},{"date":"1397/05/22 20:50","price":1611},{"date":"1397/05/22 21:00","price":1617},{"date":"1397/05/22 21:10","price":1623}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398