پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
25761
بیشترین: 
27487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27482
زمان: 
5/22 21:10
قیمت ریال عمان امروز 22 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 مرداد 1397 , 27482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":26175},{"date":"1397/05/22 10:50","price":26180},{"date":"1397/05/22 11:00","price":26165},{"date":"1397/05/22 11:10","price":26149},{"date":"1397/05/22 11:30","price":25761},{"date":"1397/05/22 11:50","price":25807},{"date":"1397/05/22 12:00","price":26392},{"date":"1397/05/22 12:20","price":26561},{"date":"1397/05/22 12:30","price":26667},{"date":"1397/05/22 12:50","price":26765},{"date":"1397/05/22 13:00","price":26685},{"date":"1397/05/22 13:20","price":26788},{"date":"1397/05/22 13:30","price":26597},{"date":"1397/05/22 13:50","price":26535},{"date":"1397/05/22 14:00","price":26338},{"date":"1397/05/22 14:10","price":26700},{"date":"1397/05/22 14:20","price":26726},{"date":"1397/05/22 14:30","price":26589},{"date":"1397/05/22 14:50","price":26920},{"date":"1397/05/22 15:00","price":26775},{"date":"1397/05/22 15:10","price":26812},{"date":"1397/05/22 15:20","price":26628},{"date":"1397/05/22 15:30","price":26882},{"date":"1397/05/22 15:50","price":26716},{"date":"1397/05/22 16:00","price":27016},{"date":"1397/05/22 16:10","price":27125},{"date":"1397/05/22 16:20","price":27071},{"date":"1397/05/22 16:30","price":26975},{"date":"1397/05/22 16:50","price":27071},{"date":"1397/05/22 17:00","price":27008},{"date":"1397/05/22 17:10","price":27003},{"date":"1397/05/22 17:30","price":26895},{"date":"1397/05/22 17:50","price":26949},{"date":"1397/05/22 18:00","price":26889},{"date":"1397/05/22 18:10","price":27102},{"date":"1397/05/22 18:20","price":27104},{"date":"1397/05/22 18:30","price":27394},{"date":"1397/05/22 19:10","price":27285},{"date":"1397/05/22 19:20","price":27342},{"date":"1397/05/22 19:30","price":27371},{"date":"1397/05/22 19:50","price":27415},{"date":"1397/05/22 20:00","price":27487},{"date":"1397/05/22 20:10","price":27428},{"date":"1397/05/22 20:20","price":27430},{"date":"1397/05/22 20:30","price":27428},{"date":"1397/05/22 20:50","price":27402},{"date":"1397/05/22 21:00","price":27270},{"date":"1397/05/22 21:10","price":27482}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398