پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2731
بیشترین: 
2921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2921
زمان: 
5/22 21:10
قیمت ریال قطر امروز 22 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 22 مرداد 1397 , 2921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/22 10:30","price":2775},{"date":"1397/05/22 10:50","price":2776},{"date":"1397/05/22 11:00","price":2774},{"date":"1397/05/22 11:10","price":2772},{"date":"1397/05/22 11:30","price":2731},{"date":"1397/05/22 11:50","price":2736},{"date":"1397/05/22 12:00","price":2798},{"date":"1397/05/22 12:20","price":2820},{"date":"1397/05/22 12:30","price":2824},{"date":"1397/05/22 12:50","price":2838},{"date":"1397/05/22 13:00","price":2829},{"date":"1397/05/22 13:20","price":2843},{"date":"1397/05/22 13:30","price":2824},{"date":"1397/05/22 13:50","price":2805},{"date":"1397/05/22 14:00","price":2792},{"date":"1397/05/22 14:10","price":2841},{"date":"1397/05/22 14:20","price":2833},{"date":"1397/05/22 14:30","price":2811},{"date":"1397/05/22 14:50","price":2853},{"date":"1397/05/22 15:00","price":2838},{"date":"1397/05/22 15:10","price":2842},{"date":"1397/05/22 15:20","price":2823},{"date":"1397/05/22 15:30","price":2850},{"date":"1397/05/22 15:50","price":2832},{"date":"1397/05/22 16:00","price":2864},{"date":"1397/05/22 16:10","price":2875},{"date":"1397/05/22 16:20","price":2862},{"date":"1397/05/22 16:30","price":2861},{"date":"1397/05/22 16:50","price":2869},{"date":"1397/05/22 17:00","price":2863},{"date":"1397/05/22 17:10","price":2862},{"date":"1397/05/22 17:20","price":2863},{"date":"1397/05/22 17:30","price":2852},{"date":"1397/05/22 17:50","price":2857},{"date":"1397/05/22 18:00","price":2850},{"date":"1397/05/22 18:10","price":2873},{"date":"1397/05/22 18:20","price":2870},{"date":"1397/05/22 18:30","price":2897},{"date":"1397/05/22 18:50","price":2902},{"date":"1397/05/22 19:00","price":2905},{"date":"1397/05/22 19:10","price":2893},{"date":"1397/05/22 19:20","price":2906},{"date":"1397/05/22 19:30","price":2900},{"date":"1397/05/22 19:50","price":2906},{"date":"1397/05/22 20:00","price":2913},{"date":"1397/05/22 20:10","price":2908},{"date":"1397/05/22 20:50","price":2905},{"date":"1397/05/22 21:00","price":2903},{"date":"1397/05/22 21:10","price":2921}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398